Kopio Niinin Helsingin toimipisteen ISO9001:2015-laatusertifikaatti sai jatkoa, kun Turun, Tampereen, Lappeenrannan ja Kotkan toimipiste auditoitiin ja myös niille myönnettiin ISO9001:2015-laatusertifikaatti.

Sertifioidun laatujärjestelmän etuja ovat yhdenmukaiset toimintatavat ja sen myötä lyhentynyt läpimenoaika, henkilökunnan osallistaminen laadunkehitystyöhön, toimitusten ajantasaisuus ja tuotteiden tasalaatuisuus. Yrityksen kaikki toiminnot, tarjouslaskennasta valmiiseen tuotteeseen, lähettitoimintoihin sekä laskutukseen, on dokumentoitu. Kaksivaiheinen auditointi on suoritettu puolueettoman auditointiyrityksen toimesta. Laatujärjestelmän kehitystyön aikana on myös sisäisesti arvioitu toimintojen tehokkuutta ja tarvittaessa muokattu prosesseja. Sertifikaatti kertoo, että Kopio Niinin toiminta on järjestelmällistä ja luotettavaa, mikä on myös kilpailuetu.

Lue lisää kaikista toimintaamme tukevista sertifikaateistamme. https://www.kopioniini.fi/yritys/laatupolitiikka/

Lisäksi Suomen Asiakastieto Oy on jälleen myöntänyt Kopio Niini Oy:lle Suomen Vahvimmat -sertifikaatin. Sertifikaattiin oikeutettu kuuluu Rating Alfa -luottokelpoisuusluokituksen parhaisiin AAA tai AA+ -luokkiin, joihin yltää vain joka kymmenes suomalaisyritys. kuulumme siis edelleen Suomen vahvimpiin.