Skip to content

Congrid-yhteistyö – integraatio NiiniPlussan ja Congridin järjestelmien välille

Kopio Niini (nyk. Niini) ja Congrid aloittivat yhteistyön huhtikuussa 2018, jonka vaatimattomana tavoitteena on rakennusprojektien tiedonkulun parantaminen linkittämällä kaikki rakennustyömaan toimijat samaan katkeamattomaan viestiketjuun.
Niinin NiiniPlus-projektipankin ja Congrid-ohjelmiston välille on kehitetty kahdensuuntainen rajapinta, joka mahdollistaa sovellusten välisen tiedonvaihdon. NiiniPlus-projektipankin pääkäyttäjä voi helposti valita ja siirtää haluamansa PDF-tiedostot Congrid-sovellukseen joko kertaluontoisesti tai asettaa haluamiaan automaatioita. Näin tieto esimerkiksi uusimmista piirustuksista saadaan välittymään reaaliaikaisesti työmaalle.

Toiseen suuntaan tapahtuvassa tiedonsiirrossa kaikki Congrid-sovelluksessa luodut raportit, esimerkiksi turvallisuusraportit, siirtyvät automaattisesti NiiniPlus-projektipankkiin pääkäyttäjän valitsemaan kansioon. Näin mahdollistetaan aiempaa laajemman projektiarkiston syntyminen.

Lisätietoa

Tutustu Congrid perustajajäsenen, Matti Huuskon, konkreettiseen esimerkkiin saavuttamista hyödyistä projektipankki yhteistyön avulla:

Lue blogi

Olemme kiertäneen Suomea KopioNiinin ja KIRA-digin Teemu Lehtisen kanssa, aiheenamme rakennusalan digitalisaatio. Tilaisuuksissa esittelimme omaa rakennusalan digitalisaatiota tukevaa ratkaisuamme:

Lue blogi