Skip to content

Congrid-yhteistyö – integraatio NiiniPlussan ja Congridin järjestelmien välille

Niini ja Congrid aloittivat yhteistyön huhtikuussa 2018, jonka vaatimattomana tavoitteena on rakennusprojektien tiedonkulun parantaminen linkittämällä kaikki rakennustyömaan toimijat samaan katkeamattomaan viestiketjuun.

Niinin NiiniPlus-projektipankin ja Congrid-ohjelmiston välille on kehitetty kahdensuuntainen rajapinta, joka mahdollistaa sovellusten välisen tiedonvaihdon. NiiniPlus-projektipankin pääkäyttäjä voi helposti valita ja siirtää haluamansa PDF-tiedostot Congrid-sovellukseen joko kertaluontoisesti tai asettaa haluamiaan automaatioita. Näin tieto esimerkiksi uusimmista piirustuksista saadaan välittymään reaaliaikaisesti työmaalle.

Toiseen suuntaan tapahtuvassa tiedonsiirrossa kaikki Congrid-sovelluksessa luodut raportit, esimerkiksi turvallisuusraportit, siirtyvät automaattisesti NiiniPlus-projektipankkiin pääkäyttäjän valitsemaan kansioon. Näin mahdollistetaan aiempaa laajemman projektiarkiston syntyminen.

Lisätietoa

Tutustu Congrid perustajajäsenen, Matti Huuskon, konkreettiseen esimerkkiin saavuttamista hyödyistä projektipankki yhteistyön avulla:

Lue blogi

Olemme kiertäneen Suomea Niinin ja KIRA-digin Teemu Lehtisen kanssa, aiheenamme rakennusalan digitalisaatio. Tilaisuuksissa esittelimme omaa rakennusalan digitalisaatiota tukevaa ratkaisuamme:

Lue blogi