Skip to content

Mittakopiointipalvelussa teemme asiakkaan kanssa ensin kartoituksen siitä, mitä tarkemittauksien tietoa kohteesta tarvitaan ja millainen lähtöaineisto rakennuspiirustuksista on käytettävissä. Tämän pohjalta teemme tarjouksen tarkemittauksien tekemisestä. Tarvittaessa luotettavasta yhteistyöverkostostamme löytyy myös laserkeilauksen ja korkojen mittauksen suorittavia yrityksiä.

Projekti aloitetaan yleisimmin asiakkaan kohteen rakennuspiirustuksien viemisellä dwg-muotoon. Tämä tapahtuu skannaamalla originaalipiirustukset ja uudelleen piirtämällä niistä dwg-tiedosto (2D). Kuvien valmistuttua tarkemittaajamme käyvät kahden hengen työpareina mittaamassa kohteesta ne mittatiedot, mistä tilauksen yhteydessä sovimme. Mittatiedon lisäksi otetaan kohteen mitattavista tiloista digikuvat, jotka luovutetaan mittauspöytäkirjojen ja aineistojen sekä luovutusasiakirjan kanssa asiakkaalle cd:llä tai muistitikulla. Ennen mittausten aloitusta hoidamme sovitusti myös asukkaille mittapäivistä ilmoittamisen ja ennakkotietojen keräämisen mitattavista huoneistoista. Taloyhtiölle kokonaispalvelumme tuo helpotusta mittauksen käytännön rutiinien hoitamiseen ja isojen korjaushankkeiden laadun varmistamiseen tarkoilla mittatiedoilla.

Tarjouspyyntö rakennuspiirustuksista

Projektin kohde *

Rakennustapa *

Yhteystietosi