Skip to content

Teemme kuva- ja asiakirjojen skannauksen lisäksi myös mikrofilmien skannausta. Arkistointi on tärkeää työtä, jotta tärkeät dokumentit säilyisivät vielä sähköisissä arkistoissa tuleviin tarpeisiin. Tiedostot on helpommin löydettävissä ja ne säästävät aikaa ja fyysistä tilaa.

Lisätietoja itse skannausvaihtoehdoista ja niiden sisällöistä:

Kuva-/asiakirjaskannaus

 • Skannaustyön pohjana toimivat paperi-, kuultopaperi- tai muovioriginaaleina olevat alkuperäiset dokumentit.
 • Kuvat skannataan tiedostoiksi 1:1 koossa alkuperäisen piirustuksen suhteen ja tallennetaan lukusuuntaisina.
 • Skannattavan värillisen kuvan maksimi medialeveys on 1118 mm ja skannausleveys on 1060 mm. Median paksuus max 15mm.
 • Skannattavan mustavalkoisen median maksimileveys on 1020 mm, kuvan maksimi skannausleveys on 914mm ja maksimipituus on 15 m, median paksuus max 1 mm.
 • Oletustallennusformaatti yli A3-kokoiset TIFF ja alle A3-kokoiset PDF tai sopimuksen mukaan.

Oletusasetukset

 • Värikuvat skannataan max 1200 dpi:n tarkkuudella, oletus 400 dpi TIFF-formaattiin.
 • Mustavalkoiset kuvat skannataan max 400dpi:n tarkkuudella, oletus 400 dpi TIFF-formaattiin.
 • Alle A3-kokoiset kuvat/asiakirjat skannataan asiakirjaskannerilla max 600 dpi, oletus 300 dpi PDF- formaattiin.
 • Max A4-kokoiset kuvat voidaan skannata myös tasoskannerilla max tarkkuudella 1200 dpi.

Tiedostojen käsittely
Kuvien suoristus, puhdistus, OCR, metadatan lisääminen, rajaus ym. asiakkaan toiveiden mukaan.

Nimeäminen
Lyhyt nimeäminen, Suunnitteluala_Kohde_Piirustusnumero
Pitkä nimeäminen, Suunnitteluala_Kohde_piirustusnumero_piirustuslaji_sisältö

Skannatun aineiston toimitus

 • Sähköpostilla
 • Latauslinkki, esimerkiksi tallennus asiakkaan NiiniPlus-projektipankkiin
 • Siirrettävä tallennusmedia

Mikrofilmikorttien skannaus

Oletusasetukset

 • Tarkkuus 200 dpi
 • Kuvat skannataan mustavalkoisina
 • Kuvat skaalataan kuvan tulostussuhteen mukaisesti mahdollisuuksien mukaan.

Arkistoskannauksella saat siirrettyä arkistosi digitaaliseen muotoon, jolloin se mahtuu pieneen tilaan

Arkistoskannauksessa arkiston piirustukset skannataan tiedostoksi 1:1 alkuperäisten kuvien kanssa. Originaalin ulkoasu säilyy skannatussa tiedostossa sellaisenaan.

 • Nimeämme kuvat annetun ohjeen mukaisesti.
 • Tallennamme kuvat omiin kansioihin, jotka on nimetty kunkin kohteen mukaan.
 • Tallennamme tiedostot sovitulla tavalla.
 • Huoltokirjaskannauksia teemme taloyhtiöille aina kunkin tilaajan ohjeiden mukaisesti.