Skip to content

Järjestämme erilaisia arvontoja, kilpailuja ja kyselyitä, joihin voi osallistua eri kanavissa. Arvontojemme perussäännöt ovat yleisiä, joissa arvonnan palkinnot vaihtelevat.

1. Järjestäjä
Arvonnan järjestäjänä toimii Niini & Co Oy (markkinointinimi Niini), Höyläämötie 2, 00380 Helsinki (myöhemmin tässä tekstissä Arvonnan järjestäjä).

2. Osallistumisehdot
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotias tarvitsee osallistumiseen vanhempien luvan. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niiden yritysten työntekijöillä ja heidän lähiperheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

3. Osallistuminen oleviin kilpailuihin tai arvontoihin
Arvonnan järjestäjän järjestämiin kilpailuihin tai arvontoihin osallistutaan Niinin kulloinkin olevan kampanjassa ilmoitetun tavan mukaisesti. Tapa voi olla esimerkiksi sosiaalisen median kanavan kautta oleva tykkäys ja kommentointi, tai messuilla oleva arvontalipuke. Ainoastaan selkeät yhteystiedot jättäneiden vastaajien kesken arvotaan mm. Finnkinon leffalippuja eri ehdoin, jotka kerrotaan aina päivityksen yhteydessä. Arvontaan voi myös osallistua aina erikseen arvonassa mainitun ajan sisällä lähettämällä viestin yhteystietoineen osoitteeseen asiakas@niini.fi. Voittajalle ilmoitetaan suoraan hänen antamallaan yhteydenottovälineellä kyselyajan päätyttyä. Arvontapäivä ilmoitetaan kyseisen arvonnan yhteydessä.

4. Arvonnan suorittaminen
Kilpailujen ja arvontojen voittajat arvotaan kaikkien osallistujien tai yhteystietojen jättäneiden kesken kilpailuajan päätyttyä. Kilpailun voittajalle tai voittajille ilmoitetaan voitosta mahdollisimman pian arvonnan suorittamisen jälkeen vastausviestinä julkaisussa, henkilökohtaisel-la viestillä, sähköpostitse tai postitse. Voittaja toimittaa Arvonnan järjestäjälle yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten tarvittaessa yksityisviestillä tai erikseen sovituissa tilanteissa sähköpostitse Arvonnan järjestäjän antamaan osoitteeseen. Jos voittajaa ei saada kiinni kohtuullisen ajan kuluessa voitosta ilmoittamisesta, arvonta voidaan suorittaa uudelleen.

5. Palkinnot
Kilpailun tai arvonnan palkinnot määritellään jokaiselle kilpailulle tai arvonnalle erikseen. Palkintojen tarkka sisältö ja arvo tiedotetaan jokaisen kilpailun tai arvonnan yhteydessä, julkaisuun liitetyissä erillisissä ohjeissa. Palkintoa tai osaa siitä, ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Palkinto toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

6. Henkilötiedot
Arvontaan osallistuessaan osallistuja myöntää Arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä omissa kanavissaan ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Arvonnan yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti.

7. Arvonnan järjestäjän vastuu
Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) arvontaan osallistumisen yhteydessä eikä niistä johtuvista kadonneista osallistumisista. Arvonnan järjestäjä ei vastaa vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon lunastamisesta ja käyttämisestä. Arvonnan järjestäjä ei ole velvollinen korvauksiin, jos voittajat eivät itse voikaan käyttää palkintoja. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnoista lakisääteiset arpajaisverot.

8. Muut ehdot
Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan arvonnan järjestäjän käyttöön. Arvonnan järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontaan osallistuvien tiedot hävitetään kohtuullisen ajan sisällä arvonnan päättymisestä. Tietoja ei käytetä hyväksi markkinoinnissa, ellei osallistuja ole erikseen antanut siihen lupaa.

Facebook kesäkisan 2021 säännöt voit ladata pdf:nä Arvonnan säännöt Facebook kisa 2021.pdf

Yleiset säännöt voit ladata pdf:nä Arvonnan säännöt_yleinen_2019_päivitetty 09072019

Facebookin kilpailujen ja arvontojen yleiset säännöt voit ladata pdf:nä Arvonnan säännöt_Facebook_2018-FB 2019_päivitetty 09072019