Aineisto-ohjeet

Aineisto-ohjeet laadukkaaseen painotuotteeseen

Laadukkaan tuotteen painaminen on paljon muutakin kuin “tulosta”-napin painamista. Jotta voimme taata painotuotteesi laadun, on sen valmistuksessa otettava huomioon muutamia asioita. Olemme laatineet ohjeet joiden avulla voit varmistaa onko aineistosi painovalmis!

Painoaineiston tiedostomuoto

Parhaimman laadun varmistamiseksi – luo aineisto PDF-muodossa.

Painoaineiston koko

Painoaineisto luominen kannattaa oikean mittaisen aineiston valitsemisesta. Eli jos olet tilaamassa A5 kokoista korttia, suunnittele aineisto A5 kokoiseksi. Standardikokoisia yleisimpiin kokoihin löytyvät taitto-ohjelmista jo valmiina. Näitä voi olla esimerkiksi A4 kokoinen esite tai 70 x 100 cm kokoinen juliste.

Leikkuuvarat ja leikkausmerkit

Kun luot aineiston, määritä työlle riittävät leikkuuvarat. Yleinen käytäntö on lisätä 3 mm pituiset leikkuuvarat (bleed) esitteisiin ja julisteihin ja suurempiin aineistoisin 5 mm pituiset. Aineistoon on tärkeä lisätä jokaiselle sivulle leikkuuvarat, sillä muuten valmiiseen painotuotteeseen saattaa jäädä valkoiset reunat.

Vasemmalla puolella leikkuumerkit on laitettu oikein ja oikealla puolella aineiston taustaa ei ole jatkettu leikkuuvaroihin asti.

Leikkuuvarat lisätään InDesignissa

Marginaalit

Painotuotteita suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös marginaalit. Tärkeitä elementtejä, kuten logoja ja tekstejä ei kannata sijoittaa marginaalin yli, jotta niistä ei jää mitään pois. Sääntönä kannattaa pitää 3 mm sivun reunasta. Mikäli työhön tulee sidonta (esimerkiksi wire-sidonta, kuten kalentereissa) kannattaa työhön jättää 15 mm marginaali, jotta sidonta ei leikkaa tärkeää tietoa.

Fonttien pakkaaminen tiedostoon

Viedessäsi tiedostoa pdf-muotoon, varmista että ohjelma pakkaa mukaan käytetyt fontit. Vähän tekstiä sisältävän työn tekstit voi myös muuntaa poluiksi tiedostokoon siitä suuresti kasvamatta. Huomioi kuitenkin, että poluiksi konvertoitua tekstiä ei voi enää muokata.

Suositeltava resoluutio

Vasemmalla puolella logo on oikea resoluutiossa, oikealla puolella huono resoluutio

Käytettävien kuvien resoluutio on oltava riittävä, jotta kuvat eivät näytä pikselimössöltä valmiissa työssä. Läheltä katsottavien töiden resoluutio olisi hyvä olla 300 dpi ja kauempaa katsottavien 150 dpi. Voit tarkistaa kuvien riittävän resoluution liittämällä kuvan työhön siinä koossa, jossa sen haluat olevan ja zoomaamalla sitten työtä 300–400 %. Jos kuva näyttää edelleen hyvältä, siinä on riittävä resoluutio. Huomioithan, että suosituimmissa kuvankäsittelyohjelmissa voi myös muokata kuvien resoluutiota.

Sivumäärä

Tarkista, että painoaineistosi sivumäärä vastaa lopullisen työn sivumäärää. Monisivuisissa taitetuissa tai sidotuissa töissä on sivumäärän oltava jaollinen neljällä. Wire- ja liimakirjoissa sivumäärän on oltava parillinen. Lisää myös tyhjät tai toistuvat sivut mukaan tiedostoon niihin kohtiin, joissa niiden on oltava
lopullisessa työssä.

Valmis aineisto

Vasemmalla puolella sivut on oikein aseteltu, oikealla puolella sivut on aseteltu aukeamittain eli väärin.

Painoon lähetetty aineisto tulee toimittaa PDF-muotoisena tiedostona. Jos toimitat useampi sivuisen aineiston, huomioithan, että toimitat aineiston sivuittain eikä aukeamittain. Esimerkiksi, jos toimitettava aineisto on vihko se ei aukea aukeamana vaan jokainen sivu aukeaa omana sivunaan.

Painoprofiili

Niinillä on olemassa valmiita painoprofiileja. Painoprofiili sisältää kaikki painotyöhön tarvittavat tiedot (paitsi julkaisukohtaiset leikkausvarat). Lataa Niinin painoprofiili ja käytä sitä, kun olet valmis julkaisemaan PDF-tiedoston painoa varten.

Niinillä on oma painoprofiili sekä päällystetylle (silk/puolikiiltävä ja kiiltävä) että päällystämättömälle (matta) paperille. Jos et tiedä minkälaiselle paperille aineisto on tarkoitus painaa, käytä päällystetyn paperin (coated) asetuksia.

Lataa tästä valmiit painoprofiilit:

Päällystetty paperin painoprofiili (puolikiiltävä / kiiltävä paperi)

Päällystämättömän paperin painoprofiili (matta paperi)

Painoprofiili asennetaan InDesigniin klikkaamalla: Edit -> Color Settings -> Load -> Valitse painoprofiili

Aineiston toimitus

Valmiit aineistot voi toimittaa:

  • Sähköpostilla liitteenä (pienet tiedostot) tai latauslinkkinä
  • Tallennus NiiniPlus-projektipankkiin (lisäpalvelu, ostettava erikseen)
  • Muistitikulla (ostettava erikseen)
  • “Lataa valmis aineisto” -toiminnon kautta suoraan verkkokaupan tilauksen yhteydessä

Ota yhteyttä myyntimme, myynti@niini.fi | 010 6803 400 tai soita suoraan myyjillemme. Teemme kartoituksen materiaaleistanne sekä tarvekartoituksen projektille ja saat tarjouksen sähköpostiisi.