Vastuullisuus

Vastuullinen painotalo – ympäristö ja ekologisuus Niinillä

Olemme vastuumme tunteva ja korkealaatuinen painotalo, josta tunnustuksena meidät on sertifioitu Avainlipulla, pohjoismaisella ympäristömerkillä ja toteutamme myös Ekokompassin ympäristöjärjestelmää. Lisäksi meillä on ClimateCalc-sertifikaatti, joka auttaa meitä seuraamaan ja kehittämään ympäristövastuutamme entisestään. 

Ekologiset arvot ovat yrityksemme toiminnan peruspilareita. Kehitämme toimintamme tehokkuutta energian ja materiaalien säästäväisellä käytöllä paitsi omassa toiminnassamme, mutta haluamme myös auttaa asiakkaitamme tekemään vastuullisempia valintoja painotuotteissa.

Sertifikaatit

 

Avainlippu

Me Niinillä arvostamme suomalaista työtä ja olemme ylpeitä voidessamme kertoa, että osoituksena kotimaisuudesta ja suomalaisen työn merkityksestä Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt painotuotteillemme Avainlippu-merkin.

Joutsenmerkki

Saimme Joutsenmerkin kesällä 2013. Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki. Merkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Joutsenmerkki kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.

Ekokompassi

Ekokompassi on ISO14001-pohjainen ympäristöjärjestelmä. Ekokompassi-yritys laatii vuosittain ympäristöohjelman. Tavoitteiden toteutumisesta ja ympäristötoimintaa kuvaavista tunnusluvuista raportoidaan vuosittain Ekokompassille.

Saimme Joutsenmerkin käyttöoikeuden kesällä 2013. Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki. Merkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun eli huomioivat raaka-aineet, valmistuksen, käytön sekä loppusijoituksen. Lisäksi vaatimuksia asetetaan laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle.

Painotuotteen ympäristövaikutukset syntyvät monessa eri vaiheessa. Siksi myös Joutsenmerkin ympäristövaatimukset koskevat koko painon toimintaa. Kun tilaat painotyön Joutsenmerkitystä painosta, varmistat, että painotuote on sekä ympäristöystävällinen että laadukas.

Lisätietoa: joutsenmerkki.fi

Edistääksemme ympäristötyötä, meillä on käytössä myös Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Ekokompassi-sertifikaatti kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen. Niinin koko henkilöstö on mukana Ekokompassi-työssä.

Ekokompassi on ISO14001-pohjainen ympäristöjärjestelmä ja ohjelmaa auditoidaan säännöllisesti ulkopuolisen tahon toimesta. Ekokompassi-järjestelmää noudattava yritys laatii vuosittain ympäristöohjelman. Tavoitteiden toteutumisesta ja ympäristötoimintaa kuvaavista tunnusluvuista raportoidaan vuosittain Ekokompassille.

Järjestelmän avulla olemme parantaneet ympäristöasioiden hallintaa ja seurantaa, sekä tehostaneet toimintaamme ympäristöpolitiikan tavoitteiden mukaisesti. Yhteiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet takaavat myös teille asiakkaillemme ympäristön huomioivia palveluja.

Lue lisää täältä: www.ekokompassi.fi.

Me Niinillä arvostamme suomalaista työtä ja olemme ylpeitä voidessamme kertoa, että osoituksena kotimaisuudesta ja suomalaisen työn merkityksestä Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt painotuotteillemme Avainlippu-merkin.

Avainlippu kertoo paitsi, että tuote on valmistettu Suomessa, se ilmentää myös hyvin Niinin yhteiskuntavastuuta,  joka on luonnollinen osa liiketoimintaamme. Meille Niinille vastuullisuus tarkoittaa, ettemme tuhlaa resursseja ja pyrimme aktiivisesti etsimään tapoja vähentää ympäristöjalanjälkeämme.

Me Niinillä arvostamme perheyrittäjyyttä sekä suomalaista työtä. Tuemme suomalaista työtä ja käytämme paikallisia tavarantoimittajia ja alihankkijoita aina, kun se on mahdollista.

PAKKAUSALAN YMPÄRISTÖREKISTERI
Olemme rekisteröityneet Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:hyn (Pakkausalan Ympäristörekisteri Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy).
Yrityksellemme on myönnetty Rinki-merkki osoituksena siitä, että kannamme ympäristövastuumme myös pakkausten hyötykäytön osalta. Pakkausten tuottajavastuun hoitaminen on tärkeä osa yrityksen ympäristövastuuta. Lue lisää täältä: rinkiin.fi

 

Ympäristötoimenpiteet

Millaisia ympäristötoimenpiteitä toteutamme toimintamme kehittämiseksi. Niinin koko henkilöstö on sitoutunut ympäristönäkökohtien huomioimiseen kaikissa toiminnoissamme. Sen lisäksi että suosimme ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia painomateriaaleja, kiinnitämme erityistä huomiota tuotannon energiankäyttöön, jätteen määrään, lajitteluun, sekä raaka-aineisiin ja kuljetuksiin.

Ympäristön huomioivat materiaalit

Papereilla on lukuisia erilaisia ympäristösertifikaatteja, joista tunnetuimmat ovat FSC, EU-Kukka ja Pohjoismainen Ympäristömerkki eli Joutsenmerkki. Kysy meiltä lisää ympäristömerkityistä painomateriaaleista. Valinnoillasi on merkitystä.

Ohje tuotteiden hävittämiseen

Paperiset painotuotteet ja käärepaperit menevät paperinkeräykseen, aaltopahvilaatikot kartonkikeräykseen, mapit ja kansiot sekajätteeseen.
Roll-upit voi palauttaa meille jolloin mekanismit voidaan käyttää uudelleen tai hävittää asianmukaisesti.

Kehitämme toimintamme tehokkuutta energian ja materiaalien säästäväisellä käytöllä omassa toiminnassamme.

 • Energiaa säästetään mm. liiketunnistimilla varustetuilla valaisimilla
 • Toteutettu hanke vuonna 2020 aikana päätoimipisteen kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä siten, että pystymme hyödyntämään tuotantolaitteista syntyvän hukkalämmön kiinteistön lämmitykseen
 • Hyvällä esisuunnittelulla ja tarkoituksenmukaisella laitteistolla varustettu tuotantomme pyrkii jatkuvasti materiaalien maksimaaliseen hyödyntämiseen
 • Käyttämällä ympäristöystävällisiä painomateriaaleja ja kemikaaleja (Joutsenmerkkikelpoisia)
 • Tehokas kierrätys ja lajittelu kuuluvat toimipisteidemme perustoimintoihin. Toimipisteissämme on nimetyt ympäristövastaavat.
 • Paperi, kartonki, muovi- ja sekajäte, metalli, energiajae, ongelmajäte (loisteputket, kännykät, paristot ja akut) kerätään ja kierrätetään omiin kierrätyspisteisiin.
 • Tuotannossa paperinkulutus optimoidaan ja hävikkiä pyritään vähentämään. Mahdollisesti syntyvää hävikkiä minimoidaan valmistamalla esim. muistilehtiöitä ja lahjoittamalla päiväkoteihin askartelutarpeiksi.
 • Pyrimme tehokkuuteen kuljetussuunnittelulla sekä kouluttamalla ja tiedottamalla henkilöstöä taloudelliseen liikennöimiseen.
 • Tuotantopaikan valinta toimitusosoitteen mukaan.
 • Vähäpäästöiset lähettiautot.

Kiinnitämme huomiota henkilöstömme ja sidosryhmiemme ympäristötietoisuuteen ja suosimme yhteistyökumppaneita, jotka toimivat ympäristöpolitiikkamme arvojen mukaisesti (esim. Joutsenmerkin käyttöoikeus). Materiaalivalikoimiimme valitsemme ensisijaisesti ympäristömerkittyjä tuotteita.

Varmistamme ympäristötyön korkean tason kouluttamalla henkilökuntaamme toimimaan vastuullisesti kunnioittaen kestävän kehityksen periaatetta.

Säännöllinen seuranta energiakulutuksessa ja jätemäärissä varmistaa toimintamme ympäristölaatutason. Lisäksi varmistamme säännöllisesti, että noudatamme voimassaolevia ympäristömääräyksiä ja -suosituksia.

Ympäristöturvallisuus

Ympäristöturvallisuuteen sisältyy ekologisen kestävyyden huomiointi, asiakkaiden ja yhteiskunnan ympäristöodotusten ennakointi, prosessien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen, vastuun ottaminen ympäristöstä, henkilöstön tietoisuuden lisääminen, avoin tiedottaminen ja sitoutuminen standardien periaatteisiin.

 

 • Kestävä kehitys (elinkaariajattelu, ekotase)
 • Ympäristövaikutusten arviointi
 • Jätehuolto
 • Kemikaalivalvonta

 

Yhteiskuntavastuu

Yritysvastuuajattelumme ydin on selkeä – autamme asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja. Meiltä tämä edellyttää ennakkoluulotonta ajattelua. Toimimalla vastuullisesti lisäämme asiakkaidemme vastuullisuutta, vahvistamme kilpailukykyämme ja edistämme yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Yritysvastuullisuus meillä voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: henkilöstövastuuseen, taloudelliseen vastuuseen ja ympäristövastuuseen. Toimimme vastuullisesti ja eettisesti kaikilla markkinoilla ja pyrimme varmistamaan, että kumppanimme toimivat samalla tavoin. Edistämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sidosryhmäsuhteissamme sekä kannustamme ihmisiä verkostoitumaan ja käymään avointa vuoropuhelua.

Arvomme, uudistaminen, kunnioitus ja vastuullisuus, tukevat konsernin strategiaan tiiviisti integroitua yritysvastuuohjelmaa. Asiakas on aina avainasemassa kaikissa osa-alueissa.

Pyrimme olemaan edelläkävijöitä viestinnän kehittämisessä, vastuullisuustietoisuuden lisäämisessä, ympäristövastuussa, työntekijöiden sitouttamisessa ja houkuttelemisessa, hyvän johtajuuden kehittämisessä ja monimuotoisuuden edistämisessä.

Lisäksi seuraavat näkökohdat ovat meille erityisen tärkeitä: haluamme olla luotettava kumppani, kehittää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, jakaa tietoa, tarjota henkilöstölle mahdollisuuksia urakehitykseen ja osaamisen kehittämiseen sekä edistää henkilöstön työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

 

Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Työturvallisuus sisältää henkilöstön hyvinvoinnista ja turvallisesta työympäristöstä huolehtimisen työterveydenhuollon ja työsuojelun avulla. Riskien ennaltaehkäisyyn on kiinnitetty erityistä huomiota.
Keskeisiä asioita ovat:

 • Työturvallisuus työpaikalla
 • Koneiden ja työvälineiden turvallisuus
 • Terveydelle haitallisten aineiden käytön minimointi
 • Henkilösuojaimet
 • Varautuminen väkivallan kohtaamiseen työssä
 • Yksintyöskentelyn turvallisuus
 • Työyhteisön toimivuus
 • Työkykyä ylläpitävä toiminta

 

Laatujärjestelmä, ympäristövaikutukset ja poikkeamien hallinta

Konsernissamme on ollut laatujärjestelmä käytössä vuodesta 2005. Laatukäsikirjan sisältö täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset ja se on auditoitu Bureau Veritaksen toimesta.

Tunnemme vastuuta yrityksemme ympäristövaikutuksista ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti ympäristökohdat huomioiden. Saamme aikaan muutosta markkinoilla edistämällä kestäviä valintoja. Kehitämme, valmistamme, markkinoimme ja toimitamme ympäristön kannalta kestäviä tuotteita ja käytämme ensisijaisesti ekotehokkaita prosesseja. Niini-konsernilla on ympäristöohjelma, jota henkilöstö on sitoutunut ja koulutettu noudattamaan. Ympäristötyömme tärkeimmät tavoitteet ovat:

Energian käytön pienentäminen. Kehitämme toimintamme tehokkuutta jatkuvasti energian ja materiaalien säästäväisellä käytöllä omassa toiminnassamme.

Materiaalien käytön tehostaminen. Hyvällä esisuunnittelulla ja tarkoituksenmukaisella laitteistolla varustettu tuotantomme pyrkii jatkuvasti materiaalien maksimaaliseen hyödyntämiseen.

Sekajätemäärän minimointi. Tehokas kierrätys ja lajittelu kuuluvat toimipisteidemme perustoimintoihin. Toimipisteillämme on ympäristövastaavat.

Logistiikan tehostaminen. Pyrimme tehokkuuteen kuljetussuunnittelulla ja lähettiautojen energiankulutuksen seurannalla sekä kouluttamalla ja tiedottamalla henkilöstöä taloudelliseen liikennöimiseen.

Ympäristömyönteisyyden lisääminen kaikessa toiminnassamme. Kiinnitämme huomiota henkilöstömme ja sidosryhmiemme ympäristötietoisuuteen sekä suosimme yhteistyökumppaneita, jotka toimivat ympäristöpolitiikkamme arvojen mukaisesti. Noudatamme ympäristömyönteistä viestintää aktiivisella tiedottamisella asiakkaillemme ja auttamalla asiakkaitamme valitsemaan ympäristön kannalta oikeita ratkaisuja.

Varmistamme ympäristötyön korkean tason kouluttamalla henkilökuntaamme toimimaan vastuullisesti kunnioittaen kestävän kehityksen periaatetta. Säännöllinen seuranta energiakulutuksissa ja jätemäärissä varmistaa toimintamme ympäristölaatutason. Lisäksi varmistamme säännöllisesti, että noudatamme voimassaolevaa ympäristölainsäädäntöä.

Olemme toimineet sertifioidun Ekokompassi-ympäristöhankkeen mukaisesti jo vuodesta 2009 Helsingissä ja vuodesta 2013 myös muissa toimipisteissä. Joutsenmerkitty painolaitos -sertifikaatin olemme saaneet vuonna 2013. Joutsenmerkki huomioi eri ympäristövaikutukset hyvin monipuolisesti tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta. Tällaisia vaikutuksia ovat mm. ilmaston lämpeneminen, vesistöjen rehevöityminen ja ympäristön kemikalisoituminen. Joutsenmerkin avulla voimme ohjata kulutusta ympäristön kannalta parempiin vaihtoehtoihin. Yrityksellemme on myönnetty Rinki-merkki osoituksena siitä, että kannamme ympäristövastuumme myös pakkausten hyötykäytön osalta. Ympäristöarvojen toteutuminen ja kehittäminen on jatkossa merkittävässä asemassa koko konsernin toimintaa kehitettäessä.

 

Silloin, kun laatu- tai muu poikkeama havaitaan tuotannossa tai tilaajalta saadaan poikkeavasta tuotteesta raportti, käynnistetään syy-seuraus-analyysi poikkeamaraportin mukaisesti. Tieto mahdollisten virheiden syistä ja korjaavista toimenpiteistä käsitellään avoimesti koko henkilöstön kanssa. Tällä ennaltaehkäistään samojen virheiden toistuminen ja varmistetaan korjaavien toimenpiteiden tehokkuus.

Tilaajalta tai hänen edustajaltaan saatuun poikkeamaan vastataan aina selvityksellä virheen laadusta ja korjaavista toimenpiteistä. Virheet korjataan aina välittömästi niin, että tilaajan kokema harmi tai taloudellinen menetys jäisi mahdollisimman vähäiseksi.

Niini perheyrityksenä tarjoaa parasta palvelua alalla

Tavoitteenamme on pitkäjänteiset asiakassuhteet, joissa asiakas kokee saavansa vaivattomasti, nopeasti ja luotettavasti haluamansa tuotteet ja palvelut.

Ammattitaitoinen ja hyvin koulutettu henkilöstömme ymmärtää ja ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon sen, että valmistettavan tuotteen korkean laadun ohella täsmälliset toimitusajat ja joustava toiminta ja asiakasneuvonta takaavat asiakkaallemme sen palvelutason, jota he hakevat.

Vastuullisena ja hyviin tuloksiin pyrkivänä yritysjohtajana huolehdin siitä, että jokaisella palvelutuotantoomme osallistuvalla henkilöllä ja strategisella yhteistyökumppanillamme on riittävä ammattitaito ja oikeanlainen asenne suhteessa asiakaspalveluun ja omaan työhönsä.