Skip to content

Myynti-, toimitus- ja takuuehdot

Tiedotamme mahdollisista koronaviruspandemian aiheuttamista vaikutuksista mm. tavarantoimituksiin teille mahdollisimman nopeasti ja pyrimme luonnollisesti tekemään kaikkemme, jotta toiminta pysyisi mahdollisimman häiriöttömänä myös tässä ns. Force Majeure -tilanteessa.

 

Niini & Co:n asiakkailleen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kulloinkin voimassaolevia Niini Co Oy Yleisiä toimitusehtoja

1. Käsitteet
Käytämme näissä toimitusehdoissa asiakkaistamme, toimitustavasta riippumatta, yhtenäistä nimitystä tilaaja ja itsestämme nimitystä yritys. Tulostus/kopiointi-, painotyö- ja muusta tilauksesta tai meille jätetystä työsuoritteesta käytämme nimitystä työ.

2. Hinnat ja maksuehdot
Kehotamme tilaajaa tutustumaan yleisiin hinnoitteluperusteisiimme, jotka ovat asiakkaittemme nähtävinä kaikissa toimipisteissämme. Tilaajamme saattavat saada yrityksen myyntihenkilöiltä näistä poikkeavia kirjallisia hintatarjouksia, jotka ovat yritystä sitovia.

3. Tekijänoikeudelliset vastuut
Edellytämme, että Te tilaajana tunnette vastuunne mahdollisista tekijänoikeuksiin kohdistuvista rikkomuksista, koska yritys ei voi ottaa suorittaakseen minkäänlaista työtä, joka siirtäisi vastuun tekijänoikeusrikkomuksista tilaajalta yritykselle.

4. Tilaajan vastuu
Tilaaja vastaa siitä, että hänellä on oikeus jättää tai antaa edustajansa jättää työ yrityksen suoritettavaksi. Työstä, joka tehdään kolmannen osapuolen laskuun, vastaa työn tilaaja omavastuullisesti. Yritys ei luonnollisesti voi vastaanottaa työtä, joka laskutettaisiin muulta kuin tilaajalta ilman, että tilaaja sitoutuu omavastuullisesti vastaamaan työn kuluista, ellei yritys ole tehnyt sopimusta ko. osapuolen kanssa.

5. Yrityksen ohjelmistot ja muu omaisuus
Yrityksen luovuttaessa tilaajalle ohjelmistojaan tai niiden osia, tilaaja ei voi luovuttaa niitä kolmannelle osapuolelle ilman yrityksen suostumusta.

6. Yrityksen vastuu ja takuu
Yritys takaa, että työ suoritetaan alalla tunnustettua, hyvää työtapaa noudattaen ja tarkoitukseen parhaiten soveltuvia materiaaleja ja raaka-aineita käyttäen. Mikäli tilaaja toteaa työn toteutuksesta, sen suorituksesta tai raaka-aineesta johtuvia vikoja, tulee tilaajan tehdä tästä mahdollisimman nopeasti reklamaatio joko työn suorittaneeseen tai muuhun yrityksemme toimipisteeseen, jotta voimme korjata virheemme tai suorittaa työn uudelleen. Kehotamme sen vuoksi tilaajaa tarkistamaan vastaanottamansa valmiin työn välittömästi. Vaatimukset virheiden oikaisusta tulee tehdä viiden vuorokauden sisällä siitä, kun virhe havaittiin, tai se olisi ollut havaittavissa. Tämän määräajan jälkeen emme valitettavasti voi huomioida tehtyjä vaatimuksia. Huomautamme erityisesti, ettei tämä takuu koske muita vaatimuksia, kuin itse työhön kohdistuvia. Takuumme oikein suoritetusta työstä ja oikeista materiaalivalinnoista ei luonnollisesti voi kattaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten sään, valon, kosteuden yms. vaikutuksia jo valmiiseen työhön.

7. Toimitustapa
Hinnastossamme/hinnoittelussamme on eritelty ne kustannukset, jotka veloitamme noudosta, toimituksesta, jakelusta, postituksesta tai muista lisäkustannuksista.

8. Vapaakappaleet
Yritys lähettää viranomaisille vapaakappalelain edellyttämät arkistokappaleet asiakkaan kustannuksella.

9. Mahdolliset erimielisyydet
Noudatamme mahdollisten erimielisyyksien ratkaisussa Suomen lakia.

Kiitämme, että olette lukeneet nämä toimitusehtomme ja toivomme,
että ne osaltaan auttavat lisäämään hyvää yhteistyötä välillämme.