Ympäristö

[vc_row css=”.vc_custom_1636968337238{padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Ympäristöarvot ovat meille Niinillä tärkeitä. Meille vastuullisuus tarkoittaa, ettemme tuhlaa resursseja ja pyrimme aktiivisesti etsimään tapoja pienentää ympäristöjalanjälkeämme.

Saimme vuonna 2013 Pohjoismaisen Ympäristömerkin eli Joutsenmerkin käyttöoikeuden. Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun. Merkki huomioi raaka-aineet, valmistuksen käytön sekä loppusijoituksen. Lisäksi vaatimuksia asetetaan näiden lisäksi myös laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle.

Joutsenmerkin lisäksi meillä on käytössä myös Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Ekokompassi-sertifikaatti kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen, jossa Niinin koko henkilöstö on mukana.

 

Ympäristöarvot

Energian käytön pienentäminen

Pyrimme kehittämään toimintamme tehokkuutta energian ja materiaalien säästäväisellä käytöllä.

  • Toteutimme vuonna 2020 hankkeen, jonka aikana päätoimipisteen kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä muutettiin siten, että pystymme hyödyntämään tuotantolaitteista syntyvän hukkalämmön kiinteistön lämmitykseen

Materiaalien käytön tehostaminen

  • Hyvällä esisuunnittelulla ja tarkoituksenmukaisella laitteistoilla varustettu tuotantomme pyrkii jatkuvasti materiaalien maksimaaliseen hyödyntämiseen
  • Käytämme ympäristöystävällisiä painomateriaaleja ja kemikaaleja (Joutsenmerkkikelpoisia)

Sekajätemäärän minimointi

  • Tehokas kierrätys ja lajittelu kuuluvat toimipisteidemme perustoimintoihin. Toimipisteissämme on myös nimetyt ympäristövastaavat
  • Paperi, kartonki, muovi- ja sekajäte, metalli, energiajae, ongelmajäte (loisteputket, kännykät, paristot ja akut) kerätään ja kierrätetään omiin kierrätyspisteisiin
  • Tuotannossa paperinkulutus optimoidaan ja hävikkiä pyritään vähentämään. Mahdollisesti syntyvää hävikkiä minimoidaan valmistamalla esim. muistilehtiöitä ja lahjoittamalla papereita päiväkoteihin askartelutarpeiksi

Logistiikan tehostaminen

  • Osa toimituksista tehdään omilla lähettiautoillamme, jotka toimivat jo nyt sähköllä ja kaasulla
  • Pyrimme tehokkuuteen omien lähettiemme kuljetussuunnittelulla sekä kouluttamalla ja tiedottamalla henkilöstöä taloudelliseen liikennöimiseen. Lähettien reitit suunnitellaan myös niin, että ne ajetaan mahdollisimman taloudellisesti

Ympäristömyönteisyyden lisääminen kaikessa toiminnassamme

  • Kiinnitämme huomiota henkilöstömme ja sidosryhmien ympäristötietoisuuteen ja suosimme yhteistyökumppaneita, jotka toimivat ympäristöarvojemme mukaisesti (esim. Joutsenmerkin käyttöoikeus). Materiaalivalikoimiimme valitsemme ensisijaisesti ympäristömerkittyjä tuotteita.

Varmistamme ympäristötyön korkean tason kouluttamalla henkilökuntaamme toimimaan vastuullisesti kunnioittaen kestävän kehityksen periaatetta

  • Säännöllinen seuranta energiankulutuksessa ja jätemäärissä varmistaa toimintamme ympäristölaatutason. Lisäksi varmistamme säännöllisesti, että noudatamme voimassa olevia ympäristömääräyksiä ja -suosituksia.

 

Sertifikaatit

Joutsenmerkki

Saimme Joutsenmerkin käyttöoikeuden kesällä 2013. Joutsenmerkki on pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Joutsenmerkki kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.

Painotuotteen ympäristövaikutukset syntyvät monessa eri vaiheessa. Siksi myös Joutsenmerkin ympäristövaatimukset koskevat koko painon toimintaa. Kun tilaat Joutsenmerkitystä painosta, varmistat, että painotuote on sekä ympäristöystävällinen että laadukas.

Ekokompassi

Olemme ottaneet käyttöömme Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän edistääksemme ympäristötyötä.

Ekokompassi on ISO14001-pohjainen ympäristöjärjestelmä ja ohjelmaa auditoidaan säännöllisesti ulkopuolisen tahon toimesta. Ekokompassi-järjestelmää noudattava yritys laatii vuosittain ympäristöohjelman. Tavoitteiden toteutumisesta ja ympäristötoimintaa kuvaavista tunnusluvuista raportoidaan vuosittain Ekokompassille.

Järjestelmän avulla olemme parantaneet ympäristöasioiden hallintaa ja seurantaa, sekä tehostaneet toimintaamme ympäristöpolitiikan tavoitteiden mukaisesti. Yhteiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet takaavat myös asiakkaillemme ympäristön huomioivia palveluja.

Pakkausalan ympäristörekisteri

Olemme rekisteröityneet Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:hyn (Pakkausalan Ympäristörekisteri Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy).

Yrityksellemme on myönnetty Rinki-merkki osoituksena siitä, että kannamme ympäristövastuumme myös pakkausten hyötykäytön osalta. Pakkausten tuottajavastuun hoitaminen on tärkeä osa yrityksen ympäristövastuuta.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]