Skip to content

Saimme vuonna 2013 Pohjoismaisen Ympäristömerkin eli Joutsenmerkin käyttöoikeuden. Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palveluiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, jotka perustuvat elinkaariajatteluun eli huomioivat raaka-aineet, valmistuksen, käytön sekä loppusijoituksen. Lisäksi vaatimuksia asetetaan laadulle, terveydelle ja turvallisuudelle.
Meillä on käytössä myös Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Ekokompassi-sertifikaatti kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen. Kopio Niinin koko henkilöstö on mukana Ekokompassi-työssä.

Ympäristötoimenpiteet

Energian käytön pienentäminen
Kehitämme toimintamme tehokkuutta energian ja materiaalien säästäväisellä käytöllä omassa toiminnassamme.
– energiaa säästetään mm. liiketunnistimilla varustetuilla valaisimilla.
– tavoitteena vuoden 2019 aikana uusia päätoimipisteen kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä siten, että pystymme hyödyntämään tuotantolaitteista syntyvän hukkalämmön kiinteistön lämmitykseen.

Materiaalien käytön tehostaminen
– hyvällä esisuunnittelulla ja tarkoituksenmukaisella laitteistolla varustettu tuotantomme pyrkii jatkuvasti materiaalien maksimaaliseen hyödyntämiseen.
– käyttämällä ympäristöystävällisiä painomateriaaleja ja kemikaaleja (Joutsenmerkkikelpoisia).

Sekajätemäärän minimointi
– tehokas kierrätys ja lajittelu kuuluvat toimipisteidemme perustoimintoihin. Toimipisteissämme on nimetyt ympäristövastaavat.
– paperi, kartonki, muovi- ja sekajäte, metalli, energiajae, ongelmajäte (loisteputket, kännykät, paristot ja akut) kerätään ja kierrätetään omiin kierrätyspisteisiin.
– tuotannossa paperinkulutus optimoidaan ja hävikkiä pyritään vähentämään. Mahdollisesti syntyvää hävikkiä minimoidaan valmistamalla esim. muistilehtiöitä ja lahjoittamalla päiväkoteihin askartelutarpeiksi.

Logistiikan tehostaminen
– pyrimme tehokkuuteen kuljetussuunnittelulla sekä kouluttamalla ja tiedottamalla henkilöstöä taloudelliseen liikennöimiseen.
– tuotantopaikan valinta toimitusosoitteen mukaan.
– vähäpäästöiset lähettiautot (osa autoista hybridejä).

Ympäristömyönteisyyden lisääminen kaikessa toiminnassamme
Kiinnitämme huomiota henkilöstömme ja sidosryhmiemme ympäristötietoisuuteen ja suosimme yhteistyökumppaneita, jotka toimivat ympäristöpolitiikkamme arvojen mukaisesti. Materiaalivalikoimiimme valitsemme ensisijaisesti ympäristömerkittyjä tuotteita. Suosimme ensisijaisesti yhteistyökumppaneita, jotka toimivat ympäristöpolitiikkamme arvojen mukaisesti (esim. Joutsenmerkin käyttöoikeus).

Varmistamme ympäristötyön korkean tason kouluttamalla henkilökuntaamme toimimaan vastuullisesti kunnioittaen kestävän kehityksen periaatetta
Säännöllinen seuranta energiakulutuksessa ja jätemäärissä varmistaa toimintamme ympäristölaatutason. Lisäksi varmistamme säännöllisesti, että noudatamme voimassaolevia ympäristömääräyksiä ja -suosituksia.

Sertifikaatit

JOUTSENMERKKI
Saimme Joutsenmerkin käyttöoikeuden kesällä 2013. Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki. Merkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä. Joutsenmerkki kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa.

Painotuotteen ympäristövaikutukset syntyvät monessa eri vaiheessa. Siksi myös Joutsenmerkin ympäristövaatimukset koskevat koko painon toimintaa. Kun tilaat painotyön Joutsenmerkitystä painosta, varmistat, että painotuote on sekä ympäristöystävällinen että laadukas.

Lisätietoa: joutsenmerkki.fi

EKOKOMPASSI
Olemme ottaneet käyttöömme Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän edistääksemme ympäristötyötä. Jos Ekokompassi ei ole tuttu, voi lukea siitä lisää täältä: www.ekokompassi.fi

Ekokompassi-järjestelmää noudattava yritys laatii vuosittain ympäristöohjelman. Tavoitteiden toteutumisesta ja ympäristötoimintaa kuvaavista tunnusluvuista raportoidaan vuosittain Ekokompassille.

Järjestelmän avulla olemme parantaneet ympäristöasioiden hallintaa ja seurantaa, sekä tehostaneet toimintaamme ympäristöpolitiikan tavoitteiden mukaisesti. Yhteiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet takaavat myös teille asiakkaillemme ympäristön huomioivia palveluja.

PAKKAUSALAN YMPÄRISTÖREKISTERI
Olemme rekisteröityneet Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:hyn (Pakkausalan Ympäristörekisteri Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy).
Yrityksellemme on myönnetty Rinki-merkki osoituksena siitä, että kannamme ympäristövastuumme myös pakkausten hyötykäytön osalta. Pakkausten tuottajavastuun hoitaminen on tärkeä osa yrityksen ympäristövastuuta. Lue lisää täältä: rinkiin.fi

YMPÄRISTÖN HUOMIOIVAT MATERIAALIT
Papereilla on lukuisia erilaisia ympäristösertifikaatteja, joista tunnetuimmat ovat EU-Kukka ja Pohjoismainen Ympäristömerkki eli Joutsenmerkki. Kysy meiltä lisää ympäristömerkityistä painomateriaaleista. Valinnoillasi on merkitystä.

NÄIN HUOMIOIMME YMPÄRISTÖÄ TUOTANNOSSA
Kopio Niinin koko henkilöstö on sitoutunut ympäristönäkökohtien huomioimiseen kaikissa toiminnoissamme. Sen lisäksi että suosimme ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia painomateriaaleja, kiinnitämme erityistä huomiota tuotannon energiankäyttöön, jätteen määrään, lajitteluun, sekä raaka-aineisiin ja kuljetuksiin.

Lähettipalvelua sähköisesti

Ripeät lähettimme toimivat nyt jo sähkölläkin. Uusin tulokkaamme on nimittäin hybridiauto, jonka sähköisin ominaisuus on ympäristöystävällisyys.

Lähettien ja muiden kuljetusten reitit suunnitellaan niin, että ne ajetaan mahdollisimman taloudellisesti. Reittisuunnittelu tapahtuu GPS:ää hyödyntäen: näemme missä mikäkin auto on ja lähetämme lähimmän auton asiakkaan luokse aina kuin se vain aikataulujen puitteissa on mahdollista.