Stadin Ammattiopiston ylpeänä yhteistyökumppanina tarjoamme työharjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille. Blogitekstissä tutustumme media-alan opiskelijaan Cristianiin, joka toteutti työelämään tutustumisensa Niinillä. 

Stadin Ammattiopiston kumppanina tarjoamme alan opiskelijoille mahdollisuutta harjoitteluun osana heidän opintojaan. Harjoittelussa pyritään löytämään opiskelijalle mahdollisuuksia hyödyntää uusia taitoja ja päästä
näkemään oman käden jälkeä. Harjoittelusta koostetaan aina opettajan ja opiskelijan kanssa yhdessä sopiva ja mielekäs kokonaisuus, joka tukee opiskeluja.

Cristian Núñez Ramírez teki harjoittelunsa Niinillä ja haastattelimme Cristiania hänen harjoittelukokemuksestaan. Cristianin harjoitteluun sisältyi muun muassa markkinointivideoiden suunnittelua ja toteutusta sekä brändikuvausta.

Monet Cristianin suunnittelemista markkinointimateriaaleista liittyivät Niinin verkkokaupan asiakaskokemuksen parantamiseen. Verkko-ostamista opastavilla videoilla ja hyvillä havainnollistavilla tuotekuvilla on iso merkitys asiakkaan ostokokemuksessa. Cristian toimi harjoittelussaan markkinoinnin apukäsinä verkkokaupan kehittämistyössä.

Cristian teki paljon tuotekuvauksia osana harjoitteluaan.

Cristianin silmin:

Mitkä olivat odotuksesi harjoittelulta? Mitä odotit harjoittelulta?
Halusin ymmärtää, miten asiat toimivat Niinin kaltaisessa isossa yrityksessä ja osoittaa olevani valmis hoitamaan erilaisia markkinointitehtäviä.

Millaisia työtehtäviä teit harjoittelussasi?

Otin valokuvia, tein videoita, suunnittelin grafiikkaa ja tein malleja suunnittelupohjia verkkosivuille.

Mikä oli innostavin tai motivoivin tehtävä?

Oli motivoivaa nähdä ihmisten arvostavan tekemisiäni. Yksi tehtävä, josta pidin erityisen paljon, oli Niinin ammattivälineiden käyttäminen valokuvaustehtävässä – valot, kamera ja näyttö.

Mistä sait ideat markkinointimateriaalien suunnitteluun?

Olen aina pitänyt taiteesta ja sen analysoinnista. Kiinnitän huomiota väreihin, elementteihin, asioiden yhdistämiseen ja suunnittelun vaikuttamiseen.

Mikä oli parasta harjoittelussa?

Niini-tiimin tapaaminen, uusien tehtävien saaminen ja hienojen välineiden käyttö teki harjoittelukokemuksesta mahtavan. 

Cristiania (oik.) ohjasi harjoittelussa digipalvelupäällikkö Lauri Harakka (vas.) Yhteistyö sujui mukavasti osittain etänä ja myös paikan päällä Niinin toimipisteellä.

Ohjaaja Laurin näkökulmasta: 

Millaista osaamista ohjaajana toimiminen vaatii?

Työharjoittelija ohjaajana toimiminen vaatii monipuolista osaamista, kuten hyviä vuorovaikutus-, ohjaus-, organisointi ja ongelmanratkaisutaitoja, empatiaa ja kannustavuutta sekä ajanhallintaa, jotta harjoittelijaa voidaan ohjata ja tukea tehokkaasti hänen oppimisprosessissaan.

Loppujen lopuksi harjoittelijalla itsellään on iso vaikutus siihen, mihin aihealueisiin harjoittelu keskittyy oman kiinnostuksen ja osaamisen perusteella. Cristianin kanssa yhteistyö sujui alusta asti loistavasti.

Vastaat verkkokaupan kehittämisestä ja sen kehitystiimin ohjaamisesta.
Mikä oli Cristianin rooli tässä työssä?

Cristianin rooli oli monipuolinen. Hän oppi nopeasti luomaan verkkokauppamme suunnitteluohjelmaan valmiita design-pohjia, joita asiakkaat voivat hyödyntää omien painotuotteidensa suunnittelussa. Lisäksi hän vastasi laadukkaiden valokuvien ja videoiden ottamisesta, jotka ovat keskeisessä roolissa verkkokaupan elävöittämisessä ja asiakkaiden ostoprosessin tukemisessa.

Cristianin äidinkieli ei ole suomen kieli. Mitä käytitte työkielenä ja toimiko se hyvin?

Pääasiassa käytimme englantia kommunikoidessamme. Koska Cristianin äidinkieli on espanja, vaihdoimme toisinaan kieltä espanjaksi omasta toiveestani. Olen hiljattain aloittanut espanjan opiskelun, joten tämä tarjosi minulle mielenkiintoisen mahdollisuuden harjoitella kieltä käytännössä. Mielestäni kommunikointimme sujui kaiken kaikkiaan erittäin hyvin.

Mitä uutta osaamista Cristian toi tiimiin?

Ennen kaikkea omistautuneisuutta ja innokkuutta päivittäiseen tekemiseen. Lisäksi häneltä löytyy erinomaista visuaalista hahmotuskykyä, sekä ammattimaista video- ja valokuvausosaamista, jonka tuloksia saamme hyödyntää eri kanavissa.

Cristian toi tiimiin paitsi tuoreita taitojaan, myös omistautuneisuuden ja visuaalisen silmän, joka sai porukan huokaamaan ihastuksesta.