Skip to content

Uuden ilmeen mukainen NiiniPlus on täällä!

Viimeisin NiiniPlus-versio esittelee liudan visuaalisia ja toiminnallisia muutoksia. Erityisesti toiminnallisten muutosten pääarkkitehteja ovat käyttäjämme. Viime vuonna kysyimme muutamaan otteeseen käyttäjiltämme, että mitä he kipeimmin kaipaavat projektipankiltamme. Merkittävä osa toiveista liittyi pieniin, mutta käyttökokemusta merkittävästi kehittäviin muutoksiin. Toinen käyttäjiemme toive liittyi käyttöliittymän yksinkertaisuuteen – Sen tulisi ohjata käyttäjää toimimaan intuitiivisesti, ei herättää kysymysmerkkejä. Emme lähteneet tässä kohtaa tekemään kokonaan uutta käyttöliittymää, mutta olemme kiinnittäneet huomiota asioiden ja elementtien visuaaliseen esitystapaan niin, että käyttäjän ei tarvitse käyttää aikaa etsimiseen. Joidenkin toimintojen paikkoja on myös vaihdettu loogisen kokonaisuuden muodostamiseksi.

Olemme koostaneet merkittävimmiät ja näkyvimmät muutokset tähän julkaisuun.

Visuaaliset muutokset

NiiniPlussan yleisilme on kokenut muutoksen astetta aistikkaampaan suuntaan. Olemme yleisilmettä suunnitellessamme halunneet ottaa aiempaa korostetummin huomioon kohderyhmämme sekä tuoda esiin uudistunutta brändi-ilmettämme. Olemme pyrkineet eri paikoissa parantamaan toimintojen erotettavuutta ja korostamaan käyttäjälle tärkeitä elementtejä.

Samat toiminnot hieman eri paikoissa

Osa toiminnoista on siirretty uuteen, nopeammin ja helpommin käytettävään paikkaan. Nostamme esimerkiksi hakutyökalut ja projektivalikkoon siirtymisen. Molemmat näistä ominaisuuksista löytyivät aiemmin NiiniPlussan päänavigaatiosta eli suuresta alasvetovalikosta. Nyt hakutyökalut löytyvät pikahaun yhteydestä eli molemmat hakutoiminnot ovat yhdessä paikassa ja helposti saatavilla. Monien projektien välillä seilaavien arkea halusimme helpottaa tuomalla projektivalikkoon ohjaavan linkin projektin etusivulle, oikeaan yläkulmaan.

Tiedostotyökalut ja pikatoiminnot

Tiedostojen yhteyteen on tuotu pikanäppäimet tiedoston avaamiseksi uudelle välilehdelle sekä tiedoston lataamiselle. Pikanäppäinten vieressä olevasta kolmeen pisteen muodostamasta symbolista aukeavat muut tiedostotyökalut.
Myös itse tiedostotyökaluvalikkoa on uudistettu aiemmasta, horisontaalisesti levittäytyvästä nauhasta pystysuoraan listautuvaksi valikoksi.

Käyttäjien ei tarvitse enää erikseen avata tiedostotyökaluja tiedoston tarkastelemiseksi tai laitteelle lataamiseksi. Pikapainikkeet löytyvät tiedostorivin oikeasta laidasta.

Koritoiminnot

Olemme päivittäneet koria, jonka kautta tiedostoille voi tehdä eri toimenpiteitä, kuten tehdä kopiotilauksia, tarjouspyyntöjä tai ladata korin sisällön. Visuaalisten muutosten lisäksi olemme tuoneet käyttäjälle mahdollisuuden ladata korin sisällön joko kansiorakenteella tai ilman.

Popup-ikkunat

Helppokäyttöisyys

Popup ikkunoita on muokattu niin, että kun lähdet esimerkiksi luomaan uutta kansiota tai muokkaat olemassa olevan kansion nimeä, niin popup-ikkunassa oleva tekstikenttä on suoraan aktiivinen eli voit heti aloittaa nimen kirjaamisen ilman erillistä tekstikentän klikkausta. Mikäli muokkaat olemassa olevaa tietoa, on aiempi nimi maalattuna, jolloin voit suoraan aloittaa kirjoittamaan korvaavaa nimeä. Niin ikään kaikissa vastaavissa toteutuksissa Enter-näppäintä painamalla voi tallentaa tehdyt muokkaukset.

Ulkoasu

Popup-ikkunoiden ulkoasu on niin ikään kokenut muutoksia ja niissä korostuukin nyt brändi-ilmeemme mukaiset elementit

Turhat latailut pois

Monissa tapauksissa popup-ikkunan sulkeminen ilman tehtyjä tai tallennettuja muutoksia on aiemmin aiheuttanut sivun uudelleenlatauksen, joka on omalta osaltaan näyttäytynyt hitautena ja vaikuttanut negatiivisesti käyttökokemukseen. Nykyisestä versiosta on poistettu näitä tarpeettomia latailuja.

Virheilmoitukset

Olemme lisänneet popup-ikkunoiden informatiivisuutta siten, että ne selkeästi ilmoittavat mahdollisista virhetilanteista. Jos esimerkiksi yrität tallentaa kansiota ilman nimeä, tulee nähtäville alla olevan kuvan mukainen virheilmoitus. 

Tiedostojen suodatus & tiedostolistaus

Olemme tuoneet selkeämmin esiin kansiotyökaluissa sijaitsevaa suodatustoimintoa. Suodattaminen on näppärä keino löytää juuri etsimäsi tiedosto.
Työkalu suodattaa reaaliaikaisesti kansiossa olevia tiedostoja syöttämiesi suodatuskriteerien mukaisesti.

Niin ikään tiedostolistaus on kokenut muutoksia. Revisiotunnus on tuotu korostetusti esiin. Revisiolistaus aukeaa klikkaamalla mihin tahansa kohtaan tiedostorivillä. Revisiot on myös jäsennetty aiempaa selkeämmin aktiivisen tiedoston alapuolelle.

Käyttöoikeusmatriisit & seurantalista

Käyttöoikeusmatriiseja on muokattu visuaalisesti selkeämmiksi aiempaan toteutukseen verrattuna. Käyttöoikeuksien määrityssivulla esitetään aluksi vain pääkansiotasot. Alikansiot saa näkyviin klikkaamalla pääkansiotasoa. Mikäli haluaa koko hakemistorakenteen tarkasteltavaksi samanaikaisesti, voi käyttäjä klikata Näytä kaikki.

Kun pääkansiolle valitaan jokin oikeustaso (luku, kirjoitus tai muokkaus) avautuvat näkyviin myös alikansiot, joihin muutos vaikuttaa. Näin käyttäjä on varmasti tietoinen hänen tekemiensä valintojen vaikutuksista käyttäjän oikeuksiin. Valittu oikeustaso periytyy automaattisesti jokaiselle kansiotasolle. Käyttäjä voi kuitenkin muokata oikeuksia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Seurantalistoihin on toteutettu samankaltainen logiikka, kuin käyttöoikeusmatriiseihinkin.

Tilausvaiheen parannukset

Kopioi kaikkiin

Jakelut-sivulle on tuotu mahdollisuus muokata sarjamääriä, viimeistely- ja toimitustapoja sekä toimitusaikatoiveita massavalintoina kaikille vastaanottajille.

Klikattavat vaiheet

Tilausprosessin eri vaiheistuksesta kertova ”nauhasta” on tehty klikattava. Klikkaa vain vaiheen otsikkoa ja siirryt valitsemaasi vaiheeseen.

Perinteinen vaihdeiden välillä navigointi

Eri tilausvaiheissa mukana kulkevia toimintoja on korostettu niin, että ne ovat helposti nähtävissä ilman erillistä etsimistä. Toiminnot ovat ”kelluvia” eli vaikka sivun korkeus ylittää näytön rajat, ovat painikkeet silti aina nähtävissä.

Tilausprosessin viimeisessä vaiheessa toiminnot eivät enää kellu, vaan ne ovat vahvistussivun lopussa. Tämä pakottaa käyttäjän vielä kertaalleen silmäilemään koko tilauksen läpi.

Hakemistorakenne

Hakemistorakenteen visuaalista ilmettä on päivitetty niin, että alikansioista viestitään kansiokuvakkeen sisällä olevan plus-symbolin avulla. Näin hakemistorakenne näyttää selkeämmältä aiempaan malliin verrattuna, jossa plus-symbolit olivat kansioiden vieressä.

Kiitos mielenkiinnostasi! Haluamme tähän loppuun huomauttaa, että palautetta kannattaa aina antaa. Kyselemme säännöllisin väliajoin palautetta kaikilta käyttäjiltämme, mutta palautetta voi antaa myös sähköpostitse, chatissa, puhelimessa tai missä tahansa parhaaksi katsomassasi kanavassa. Suurin osa edellä esittämistämme muutoksista edustavat teidän, meidän käyttäjiemme toiveita. Antamalla meille palautetta sinulla on aito mahdollisuus vaikuttaa palveluidemme kehittämiseen.