Kopio Niinissä toteutettiin Baltic Sea MIRG –hankkeen mapitustyö kokonaisuudessaan.

“Suomen Rajavartiolaitos johtavana meripelastusviranomaisena toteutti kansainvälisessä yhteistyössä Baltic Sea MIRG -projektin, jonka tarkoituksena on ollut kehittää kansainväliset johtamis- ja toimintamallit merellisiin onnettomuus- ja laivapalotilanteisiin Itämeren alueella sekä tukea MIRG-palveluiden yhtenäistämistä Euroopassa. Johtamis- ja toimintamallit parantavat työturvallisuutta ja tehostavat yhteistoimintaa merellisissä onnettomuustilanteissa, joissa vaaditaan useita toimijoita eri maista.
MIRG (Maritime Incident Response Group) viittaa erikoiskoulutettuun ryhmään, joka toimii vaativissa merellisissä onnettomuus- ja pelastustehtävissä.”

Juho Kurttio
Apulaisprojektipäällikkö
Baltic Sea MIRG -hanke