Ympäristö on meille erittäin tärkeä ja haluamme toiminnassamme huomioida sille mahdollisesti aiheuttamamme rasitteet. Apunamme seurauksien minimoinnissa, meillä on käytössä Ekokompassi-järjestelmä, jonka avulla voimme mitata kulutustamme. Ekokompassi on vuonna 2008–2011 pääkaupunkiseudun kuntien yhteishankkeena kehitetty ympäristöjärjestelmä, joka sopii toimialalle kuin toimialalle.
Niini & Co Oy on ollut mukana Ekokompassi-ympäristösertifikaatissa alusta asti.

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti kertoo sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassin 10 kriteerin noudattamiseen. Suoriutumista kriteereistä seurataan raportointien sekä auditointien avulla. Ekokompassin erityispiirteitä ovat keskittyminen konkreettisiin toimenpiteisiin, hyvät työkalut ja Ekokompassi-neuvojan henkilökohtainen tuki käyttöönotossa sekä yritysten ympäristövastaavien kouluttaminen.

Ekokompassi pohjautuu sekä vastaaviin pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin että kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin:

• Svensk Miljöbas
• Miljøfyrtårn
• ISO 14001
• EMAS

Lisätietoja Ekokompassista ja ekologisista arvoistamme löydät verkkosivuiltamme https://www.kopioniini.fi/yritys/ymparisto/