Kopio Niini ja Congrid aloittivat yhteistyön huhtikuussa 2018, jonka vaatimattomana tavoitteena on rakennusprojektien tiedonkulun parantaminen linkittämällä kaikki rakennustyömaan toimijat samaan katkeamattomaan viestiketjuun.

Kopio Niinin NiiniPlus-projektipankin ja Congrid-ohjelmiston välille on kehitetty kaksisuuntainen rajapinta, joka mahdollistaa sovellusten välisen tiedonvaihdon. NiiniPlus-projektipankin pääkäyttäjä voi helposti valita ja siirtää haluamansa PDF-tiedostot Congrid-sovellukseen joko kertaluontoisesti tai asettaa haluamiaan automaatioita. Näin tieto esimerkiksi uusimmista piirustuksista saadaan välittymään reaaliaikaisesti työmaalle.

Lue lisää NiiniPlus-projektipankki-integraatiosta.

Toiseen suuntaan tapahtuvassa tiedonsiirrossa kaikki Congrid-sovelluksessa luodut raportit, esimerkiksi turvallisuusraportit, siirtyvät automaattisesti NiiniPlus-projektipankkiin pääkäyttäjän valitsemaan kansioon. Näin mahdollistetaan aiempaa laajemman projektiarkiston syntyminen.

Lataa tästä NiiniPlus-projektipankki-integraation pikaopas.

Rakennusalan digitalisaatio
Olemme kiertäneet Suomea KIRA-digin ja Congridin kanssa, aiheenamme rakennusalan digitalisaatio. Tilaisuuksissa esittelimme omaa rakennusalan digitalisaatiota tukevaa ratkaisuamme.
Lue blogi

Tutustu Congridin perustajajäsenen, Matti Huuskon, konkreettiseen esimerkkiin uuden toiminnon saavuttamista hyödyistä projektipankkiyhteistyön tiimoilta.
Lue lisää

Ota yhteyttä Kopio Niiniin myynti@kopioniini.fi  p. 010 6803 200
Ota yhteyttä Congridiin myynti@congrid.fi p 044 7167 201