Osallistuimme tänä vuonna yhteistyökumppanimme Congridin kanssa Finnbuild-messuille, jossa esittelimme yhdessä kehittämäämme ratkaisua, jonka avulla rakennusprojektin eri toimijoiden välisestä tiedonvaihdosta saadaan entistäkin läpinäkyvämpää ja reaaliaikaisempaa. Lyhyesti sanottuna kyse on kahden ohjelmiston välisestä rajapinnasta, jonka kautta datanvaihto tapahtuu. Herkästi kävi niin, että markkinointiviestintäämme kaikessa hienoudessaan ei ymmärretty ja kannoimmekin tästä alkuun huolta. Kun messut etenivät, niin ajatuksemme olivatkin jo hyvin erilaiset: Jokin viestissämme oli sellaista, joka veti ihmisiä puoleensa ja kannusti heitä kysymään meiltä, että ”mitäs te oikein täällä olette esittelemässä?”

Miten me sitten yhteistä sanomaamme Congridin kanssa levitimme? Ensinnäkin aloitimme melkoisella lupauksella, jonka mukaan linkitimme kaikki rakennustyömaan toimijat samaan katkeamattomaan viestiketjuun. Tätä lupaustamme tähdensimme vielä ratkaisustamme saatavilla hyödyillä, jotka liittyvät tiedonkulun katkeamattomuuteen ja tehokkaampaan viestiketjuun, manuaalisen työn vähentämiseen automaattisten työnkulkujen avulla ja koko projektiorganisaation ajankäytön tehostamiseen.

Kieltämättä lupauksestamme ja esittelemistämme hyödyistä puuttuu konkretia, mutta joka tapauksessa ne toimivat, sillä ihmiset parveilivat messuosastollemme kuin mehiläisparvi konsanaan hunajakennojensa ympärillä. Tämän havainnon valossa emme ryhtyneetkään korjaamaan ständiämme ja sen välittämää sanomaa DIY-henkisesti teipillä ja tusseilla, vaan pysähdyimme miettimään, että mistä oikeasti oli kyse.

Nykyään puhutaan paljon avoimuudesta, datasta, rajapinnoista ja alustoista sekä niiden soveltamisesta esimerkiksi uusiin liiketoiminta- tai toimintamalleihin. Uskomme osuneemme yleisön hermoon näissä asioissa omalla agendallamme: Tieto on monesti hajallaan tai ”lukittuna” jonkun tietyn toimijan takana. Entä kun hän äkillisesti sairastuu? Helposti tapahtuu myös inhimillisiä virheitä, kuten unohduksia, jotka saattavat johtaa työn seisahtumiseen toisaalla. Tiedonkulussa ja viestinnässä esiintyy katkoksia sitä useammin, mitä enemmän eri tiimejä, osastoja saati organisaatioita työskentelee saman projektin parissa. Nämä kaikki ovat arjessamme esiintyviä haasteita.

Uskommekin, että meidän hunajamme messuilla oli juurikin edellä mainittujen asioiden puhuttelu ja ratkaisun esittely, jolla ne pystyään taklaamaan. Tämä herätti kiinnostusta myös kohderyhmämme ulkopuolisissa ryhmissä. Aina kannattaa nimittäin benchmarkata muita toimialoja ja soveltaa hyviä ratkaisuja omalle alalleen. Osittain tästähän messuista on kysymys. Ainakin tuotekehittäjän näkökulmasta. Kehittäjä arvostaa messuissa myös sitä, että niissä pääsee aidosti kiinni asiakkaan jokapäiväiseen arkeen ja siellä mahdollisesti esiintyviin huoliin tai ongelmiin. Kehitysehdotuksia á la volyymi.

Kirjoittaja on Kopio Niinin digitaalisen palveluiden tuotepäällikkö Jani Henriksson.

#kopioniini #paino_ideallesi #digitaalisetpalvelut #digitaalisuus #rakennusalandigipalvelut #finnbuild #niiniplus #congrid