Olen Heikki Juvonen, Hessuksikin kutsuttu Kopio Niinin laatupäällikkö. 55 vuotta mittarissa, hyvin pidetty, pikkuvikainen. Takana 38 vuotta graafista alaa eri tehtävissä, joista kymmenen viimeisintä Kopio Niinillä. Nykyiset työtehtäväni ovat hyvin monimuotoisia. Käyntikortissani lukee laatupäällikkö, mutta vastaan myös yrityksen ympäristöjärjestelmien ylläpidosta ja tietosuoja-asioista. Tyypillistä työpäivää ei ole. Viimeisimpänä suurena projektina on ollut ISO9001-sertifikaatin laajentaminen siten, että se kattaa yrityksen kaikki toimipisteet. Projekti saatiin juuri äskettäin päätökseen, kun sertifiointiyritykseltä tuli myönteinen päätös. Alun perin laatujärjestelmä dokumentoitiin kattamaan vain päätoimipisteen toiminnot mutta hyvin pian havaittiin, että kaikkien aluepisteiden saaminen saman sertifikaatin alle ei ollutkaan mahdoton tehtävä, koska toiminnassa käytetään samoja työkaluja toimipisteestä riippumatta. Vuosiarvioinnin yhteyteen ajoitettu sertifikaatin laajennus on kuitenkin edellyttänyt useita kartoituskäyntejä ja sisäisiä auditointeja kaikissa aluepisteissä.

Laatujärjestelmän laajentaminen, ylläpito ja kehittäminen on jatkuvaa työtä, tosin pääpaino on aina auditointia edeltävinä kuukausina. Vastaan osittain myös toimittajien ja alihankkijoiden kartoituksesta, teen auditointikäyntejä ja seuraan toimittajien suorituskykyä ja hintatasoa. Johtoryhmässä vastuullani on omaan työnkuvaani liittyvien kokonaisuuksien raportointi ja johtoryhmässä esille tulleiden laatujärjestelmään vaikuttavien toimintojen dokumentointi. Lisäksi toimin mentorina kahdelle opiskelijalle yrityksessämme käynnissä olevassa tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon johtavassa oppisopimuskoulutuksessa. Arvioin ja opastan kulloinkin käynnissä olevissa projekteissa.

Harrastuksen kohteina ovat mm. kesämökki, valokuvaus, lukeminen, elokuvat ja lähes kaikki tekniikka. Joka toinen keskiviikko odotan Tekniikan Maailman ilmestymistä kuten pikkupoikana Aku Ankkaa. Oman lukunsa ansaitsisi kuitenkin rakas harrastukseni merenkulku ja kaikki siihen liittyvä. Koko ikäni merellä liikkuneena ja vapaaehtoista meripelastusta vuodesta 2006 aktiivisesti harrastaneena, olen nähnyt ja kokenut monta myrskyä, teknistä murhetta ja karilleajoa mutta nähnyt myös monta helpottunutta ilmettä, kun apu saapuu paikalle. Toimin lisäksi kouluttajana Meripelastusseuran valtakunnallisilla kursseilla. Harrastus ja sitä kautta solmitut ystävyyssuhteet toimivat erinomaisena vastapainona työlle, merellä ei ole mitään mahdollisuutta miettiä työhaasteita.

#pioniinit #meniiniläiset #paino_ideallesi #kopioniini