Toimitilojen brändäyksellä halutaan paitsi luoda tiloihin viihtyvyyttä ja helpottaa työntekoa, mutta myös kertoa yrityksen tarinaa ja luoda vuorovaikutusta yrityksen, henkilöstön ja asiakkaiden välillä.

Toimitilojen brändäys muuton yhteydessä

Toteutimme MSD Finland Oy:lle toimitilabrändäyksen. Projekti toteutettiin toimitilapalvelusopimuksen puitteissa yhdessä Sodexon kanssa.

“Sodexo suoritti MSD Finland Oy:n toimistomuuton ja pyrimme hankkimaan palveluita olemassa olevilta palvelukumppaneilta, joiden kanssa Sodexolla on jo  puitesopimus. Niini vastaa Sodexon omista kampanjamateriaaleista, joten Niini oli luonnollinen ja ensisijainen valinta tämänkin projektin toteutukselle,” kertoo Sodexon projektipäällikkö Ove Korsbäck.

MSD:n uusiin toimitiloihin toteutettiin brändin mukaisia kuvia ja tauluja seinille, logoja toimiston lasiseinäpinnoille sekä huurrekalvoja näkösuojiksi. Brändimateriaalit tulivat suoraan MSD:n omalta brändiosastolta. Korsbäckin ja Niinin myyntipäällikön Marko Jarskeen tehtäväksi jäi projektin aikataulun suunnittelu, tuotanto ja asennus.


Oikea look & feel

Yrityksen toimitilat ovat merkittävä osa yrityksen brändiä. Painotalona toimitamme myös niitä perinteisiä käyntikortteja, mutta toimitilat ovat yrityksen iso ja myös tärkein käyntikortti. Tilaajana Sodexo sekä loppuasiakas MSD ovat olleet erittäin tyytyväisiä uuden toimiston ilmeeseen.

“Look & feel on brändistrategian mukainen,” Ove Korsbäck sanoo.

Korsbäck korostaa myös, että brändäyksellä on erittäin positiivinen merkitys toimistossa työskentelevien viihtyvyyteen. Kun toimistojen ilme ja toiminnot on suunniteltu käyttäjille, sen huomaa tunnelmassa.

“Onnistuneesti viestivä brändi lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kertoo, että toimisto ja sen palvelut ovat suunnattu juuri sen käyttäjille. Onnistunut brändäys saa toimiston tuntumaan “omalta,” Korsbäck lisää.

Yhteistyö Niinin ja Sodexon välillä on ollut sujuvaa ja projekti oli sujui ongelmitta aina sieltä alun ajatustenvaihdoista toteutukseen asti.

“Tulemme todennäköisesti tilaamaan ekstrana vielä muutaman kuvan, mutta se onkin merkki siitä, että olemme olleet erittäin tyytyväisiä toimitettuun tuotteeseen!” Ove tiivistää.