Asiakkaamme Kirkkonummen Huolto Oy palkittiin vuoden Isännöintiteko 2017 -palkinnolla viime syksynä. Palkinnon kriteerinä oli isännöintialan digiosaamisen kehittäminen asiakkaiden ja yrityksen hyväksi. Kirkkonummen Huollon palkinto tuli heidän kotisivuillaan olevasta verkkokaupasta, jossa asukas voi tilata esimerkiksi huolto- ja siivouspalveluita sekä taloyhtiön sähköisiä dokumentteja. Asukkaat voivat nyt tilata huoneistonsa sähköiset piirustukset remontointi- tai myyntitilanteissa. https://www.kirkkonummenhuolto.fi/hyodyllistatietoa/isannointialan-digikehittamisen-esikuvat-palkittiin-isannointipaivilla/

Kopio Niini oli omalta osaltaan tässä digitalisointiprojektissa mukana, kun Kirkkonummen Huollon noin 200 taloyhtiön paperiset piirustukset muutettiin sähköisiksi dokumenteiksi. Kopio Niinin lähettipalvelu nouti asiakkaan paperiset arkistot ja tuotanto skannasi piirustukset taloyhtiö kerrallaan. Piirustustiedostot nimettiin asiakkaan haluamalla tavalla, jolloin tietty tiedosto löydettiin nopeasti isosta tiedostomäärästä.

“Kopio Niinin kanssa yhteistyö on sujunut sovitulla tavalla ja olemme palveluun erittäin tyytyväisiä. Lisäksi kustannustehokkuutta lisäsi se, että projekti hoidettiin ”massana” ja palvelumalli mietittiin etukäteen sekä toteutettiin toivomallamme tavalla”, toteaa Kirkkonummen huollon varatoimitusjohtaja Mika Mynttinen.

Ota yhteyttä ja tehostetaan yhdessä yrityksenne toimintoja.
Kysy lisää Sari Honkoselta p. 040 4551 960 tai https://www.kopioniini.fi/rakennuspiirustukset/tarjouspyynto/
Lue lisää: https://www.kopioniini.fi/rakennuspiirustukset/skannaus-ja-vektorointi/

Kirkkonummen Huolto Oy:n isännöintipalveluista voi tiedustella
p. 09 221 9090 tai info@kirkkonummenhuolto.fi tai www.kirkkonummenhuolto.fi/tarjouspyynto