Kopio Niinin Helsingin toimipisteen kaikki toiminnot on auditoitu ja niille on myönnetty ISO9001:2015-laatusertifikaatti.
Marcus Ahlroth Bureau Veritakselta kävi luovuttamassa sertifikaatin Kopio Niinin toimitusjohtaja Katja Niinille tiistaina 6.6. Kuvassa myös laatujärjestelmän kehitystyössä projektipäällikkönä toiminut Heikki Juvonen Kopio Niinistä.

Sertifioidun laatujärjestelmän etuja ovat yhdenmukaiset toimintatavat ja sen myötä lyhentynyt läpimenoaika, henkilökunnan osallistaminen laadunkehitystyöhön, toimitusten ajantasaisuus ja tuotteiden tasalaatuisuus. Yrityksen kaikki toiminnot, tarjouslaskennasta valmiiseen tuotteeseen, lähettitoimintoihin sekä laskutukseen, on dokumentoitu. Kaksivaiheinen auditointi on suoritettu puolueettoman auditointiyrityksen toimesta. Laatujärjestelmän kehitystyön aikana on myös sisäisesti arvioitu toimintojen tehokkuutta ja tarvittaessa muokattu prosesseja. Sertifikaatti kertoo, että Kopio Niinin toiminta on järjestelmällistä ja luotettavaa, mikä on myös kilpailuetu.