Meille laatu on yksi asiakaskokemuksen elementeistä. Laatu yhdessä ympäristöarvojen kanssa on Niinin toiminnassa aina etusijalla. Laatu ei tarkoita ainoastaan asiakkaan tilaaman tuotteen vaatimusten mukaisuutta, vaan laatu ulottuu kaikkiin toimintoihin tarjouskyselystä valmiin tuotteen toimitukseen. Puolueettoman auditointiyrityksen suorittamassa auditoinnissa tarkastellaan yrityksen laadunhallintajärjestelmää ja sen eri prosesseja, toiminnan suunnittelua ja ohjausta, seurantaa, mittausta, analysointia ja arviointia sekä useita muita kriteereitä.

Koronan aiheuttamista poikkeavista olosuhteista huolimatta Niini & Co Oy:n laatujärjestelmä auditoitiin ISO9001:2015 kriteeristön mukaisesti ja sille myönnettiin jatkosertifikaatti seuraavalle kolmevuotiskaudelle.

Auditoijan lausunto: “Auditointi on tehty sertifiointitoimialan kansainvälisten akkreditointisäännösten pohjalta luotujen menettelyjen mukaisesti sekä riippumattomuudesta ja ammattieettisistä periaatteista johdettujen sääntöjen puitteissa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että sertifioinnin toimialakuvaus on soveltuva organisaation toimintaan nähden sekä vahvistaa, että auditoinnin tavoitteet on saavutettu.”

Asiakkaalle tämä Niinillä näkyy mm. takuiden muodossa – lupaamme asiakkaillemme tyytyväisyys-, nopeus- ja ideatakuut. Lue lisää aiheesta