Vihreät arvot ovat tärkeitä kaikenlaisessa kuluttamisessa. Ekologisia valintoja ja toimintoja pyritään tekemään entistä enemmän kaikilla elämän osa-alueilla – niin myös yritysmaailmassa ja siellä lähes välttämättömissä mainosmateriaaleissa. Mutta voiko painotuote olla ekologinen? Tästä artikkelista voit lukea meidän vinkkejä siihen miten voit vaikuttaa painettavien mainostuotteiden ympäristöystävällisyyteen!

Omilla valinnoilla painotuotteista vihreämpiä

Painotuotteet ovat tehokkaita mainonnan ja markkinoinnin keinoja, mutta väistämättä sitä tulee miettineeksi voiko painettava mainostuote olla ekologinen. Älä anna omatunnon soimata itseäsi, vaan kanna kortesi kekoon ja kiinnitä huomio muutamiin seikkoihin suunnitellessa ja tilatessa mainostuotteita. Näin mainostuotekin on ekologinen.

Painosmäärä

Kun tilaat painettavaa mainosmateriaalia tai muita painotuotteita, arvioi mahdollisimman tarkasti kuinka paljon tuotteita tarvitaan. Kristallipalloa harvalla on, mutta arviointia helpottaa, mikäli on aiempaa tietoa vaikkapa tapahtumien kävijämääristä. Älä myöskään stressaa turhia ja tilaa varmuuden vuoksi ylimääräistä 100 kappaletta, vaan muutamakin lisäkappale riittää rauhoittamaan mielen. Kaikki ylimääräinen mainosmateriaali, jota ei voi jatkokäyttää kuormittaa ympäristöä. Muista myös, että liian pieni painosmäärä ja sen vuoksi tehdyt lisäpainatukset kuormittavat ympäristöä ja aiheuttavat lisäkustannuksia. Asiantuntijamme auttavat mielellään sopivan painosmäärän suunnittelussa!

Painotuotteen käyttötarkoitus

Mikäli mahdollista, suunnittele mainosmateriaali sellaiseksi, että sitä voidaan käyttää useassa eri tarkoituksessa tai tapahtumassa. Painata esimerkiksi useamman tapahtuman, tuotteen tai palvelun tiedot samalle materiaalille. Tai jätä tarkat yksityiskohdat kokonaan pois ja pidä viestintä mahdollisimman yleisluonteisena. Tällainen etukäteissuunnittelu vähentää painokertojen ja mahdollisten hukkakappaleiden määrää – ja säästää näin samalla tietenkin myös ympäristöä.

Materiaalit

Nykyisin laadukkaan painotuotteen saa myös kierrätyspaperista tai -pahvista. Aina kierrätysmateriaali ei sovi julkaisun ilmeeseen – tällöin painotalolta voi pyytää painotuotteita EU-ympäristömerkin tai vastuullisen metsänhoidon tunnuksilla (PEFC- ja FSC-merkit) varustetulle paperille tai pahville. Kun ympäristöarvot ovat huomioitu jo puiden kasvatuksessa, on tuleva painotuotekin astetta ekologisempi. Kierrätysmateriaalit sekä erilaiset ympäristömerkit, kuten Joutsenmerkki kertovat yrityksen vihreistä arvoista sekä halusta edistää kestävää kehitystä.

Painotekniikka

Välttämättä ei tule miettineeksi, mutta painotekniikka vaikuttaa lopputuotteen ympäristöystävällisyyteen. Tekniikoista digipainotekniikka on ekologinen vaihtoehto. Digipainotekniikassa ei tarvita ympäristöä kuormittavia liuottimia eikä painolevyjä, vaan paperille muodostetaan kuva suoraan digitaalisesta lähteestä. Digipainoa suositellaan myös silloin, kun painomäärä on pieni.

Lopputuotteen koko

Painotalojen raaka-arkit ovat usein kooltaan ns. julistekokoa eli SRA3. Tästä saa standardikokoisia tuotteita (esim. A3-, A4-, A5-koot) niin, että paperihukka jää leikkausvaiheessa vähäiseksi. Mitä vähemmän hukkapaperia syntyy, sitä tyytyväisempi on ympäristö. Painotuotteen koko kannattaa ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon, näin vältytään turhalta ympäristön kuormittamiselta.

Painotalon arvot

Kun haluat toteuttaa mainosmateriaalien painatukset ekologisesti, on hyvä tutustua heti alkuun painotalon vihreisiin arvoihin. Kun painotalon toiminta on mahdollisimman vähän luontoa kuormittava – sekä materiaalien käytön, että tuotejakelun osalta – on ekologinen suunta oikea.

Ammattilainen auttaa ekologisten painotuotteiden suunnittelussa

Voit vaikuttaa itse paljon painotuotteiden ekologisuuteen, mutta myös useat painotalot liputtavat vihreän tulevaisuuden puolesta, joten painettuja mainostuotteita voi hyvällä omallatunnolla käyttää yrityksen mainonnassa.

Ota rohkeasti yhteyttä – me autamme ekologisemman vaihtoehdon suunnittelussa, ja näin suuntaamme yhdessä kohti vihreämpää tulevaisuutta.

Niinin verkkokaupan ekologiset painotuotteet löydät tästä.