Niinin viime vuonna käynnistynyt brändiuudistus on muuttanut nimemme, ilmeemme ja monta sisäistä asiaa. Moni asia on yli 60-vuotiaassa perheyrityksessä kuitenkin pysynyt ennallaankin, ja pyrimmekin aina rakentamaan asioita omien vahvuuksiemme varaan, asiakkaitamme kuunnellen. Uutta kohti, vahvuuksiin nojaten.

Toimitusjohtaja Katja Niini pohtii taustoja: ”Meillä on ollut hallitustyöskentelyssä jo pitkään suvun ulkopuolisia jäseniä ja olemme todenneet, että se on erittäin hyödyllistä. Nyt aloitimme uusien hallitusjäsenien haun pohtimalla ja tunnistamalla tarpeet minkälaista osaamista ja kokemusta henkilöillä mielellään olisi, että he sopisivat meille tähän tilanteeseen, jossa yrityksemme on nyt ja vahvistaisivat omaa liiketoiminta- ja toimialaosaamistamme. Toimialamme on ollut vahvasti murroksessa jo pitkään ja jatkuva uudistuminen on elinehto. Me olemme lisäksi huomanneet, että pelkkä uudistuminen ei riitä, vaan pitää pystyä rohkeasti valitsemaan oma uusi polku.

Etsimme oikeanlaisen osaamisen lisäksi myös oikeanlaisia henkilöitä – uskon vahvasti, että kun oikeanlainen kemia ja tekemisen meininki yhdistyy oikeaan osaamiseen, siitä syntyy huipputuloksia. Olimme ilahtuneita, kun saimme Helsingin Hallituspartnereiden kautta käynnistämämme rekryn kautta useita kiinnostuneita yhteydenottoja ja erityisen tyytyväisiä olemme, kun saimme joukkomme vahvistukseksi Riitta Huuhtasen ja Esa Kinnusen. Heidän kanssaan on ilo tehdä töitä ja rakentaa yhdessä Niinin tulevaisuutta. Emme pääse helpolla, mutta teemme työtämme aina täysillä, tosissaan ja ilolla.”

Kysyimme molemmilta, miksi he tulivat mukaan juuri Niinin hallitustyöskentelyyn.

Riitta Huuhtanen

 ”Niini on tunnettu yritys toimialallaan ja olenpa joskus tainnut olla asiakkaankin roolissa. Yritys on käynyt läpi sukupolvenvaihdoksen ja toteuttanut hienolla tavalla brändiuudistuksen. Muuttuvaa toimintaympäristöä on osattu tulkita ja positioitumista kilpailulla markkinalla on lähdetty hakemaan sympaattisesti perheyrityshaastajan näkökulmasta. Entisenä kalevalakorulaisena oli luontevaa tulla mukaan naisenergiaa pursuavaan yritykseen, jossa on selvästi kova draivi ja vahva halu uudistua.

Uskon, että voin olla avuksi uudistustyön eteenpäinviemisessä ja kilpailukyvyn rakentamisessa oman taustani ja kokemukseni vuoksi. ”

Esa Kinnunen

”Niini on perinteinen hyvinvoipa perheyritys. Koin sen olevan kiinnostava ympäristö olla mukana kehittämässä liiketoimintaa. Niinin tiimi on muuten mahtava persoonien tasolla. Uskon, että perinteinen painotalo on murroksen edessä. Markkinointi ja viestintä ovat muuttumassa nopeassa tahdissa digitaaliseksi ja silloin olen omalla vahvuusalueellani tukemassa Niiniä kohti uutta liiketoimintaympäristöä. Uskon, että kokemuksestani liiketoiminnan kehittämisestä on suurta apua Niinin tulevaisuuden strategian kehittämisessä, sekä täytäntöönpanossa.”

Niinin uusi hallitus on jo käärinyt hihansa. Hallituksessa kehitystyössä mukana toimitusjohtaja Katja Niinin ja ulkopuolisten uusien jäsenien Riitta Huuhtasen ja Esa Kinnusen lisäksi on kehitysjohtaja Viivi Niini (hallituksen pj) ja talousjohtaja Tarja Niini-Harakka. Useita kehitysprojekteja on startattu ympäri organisaatiota koronakevään aikana, ja syksyllä työskentely jatkuu jo uusien asioiden parissa.