Höyläämötie 2:n kiinteistössä käynnistetään energiatehokkuushanke, jolla tehostetaan merkittävästi energiankäyttöä sekä uudistetaan kiinteistön talotekniikkaa. Kiinteistö toimii Niini & Co Oy:n painotuotteiden tuotantotiloina sekä Suomen pääkonttorina.

63-vuotias Niini & Co Oy on suomalainen, monipuolinen ja uudistuva printtitalo, jonka pääarvoja ovat tuotteiden ja tuotannon vastuullisuus.

“Tunnemme suurta vastuuta yrityksemme ympäristövaikutuksista ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti ympäristökohdat huomioiden. Kehitämme, valmistamme, markkinoimme ja toimitamme ympäristön kannalta kestäviä tuotteita ja käytämme ensisijaisesti ekotehokkaita prosesseja. Ympäristötyömme yksi tärkeimmistä tavoitteista on energiankäytön pienentäminen, jonka vuoksi halusimme lähteä kehittämään tuotantokiinteistömme energiaystävällisyyttä”, toteaa laatu- ja ympäristöpäällikkö Heikki Juvonen Niinistä.

Höyläämötien kattojen alla on jatkuvasti käynnissä monipuolisia painolaitteistoja, jotka kuluttavat paljon energiaa ja samalla muodostavat myös runsaasti lämpöenergiaa.

“Lähdimme kiinteistön omistajaa edustavan Akiva Oy:n kanssa jatkokehittämään tilojemme energiatehokkuutta ja etsimään sopivaa kumppania siihen, että miten voisimme hyödyntää laitoksessa syntyviä haittoja ja muuttamaan ne hyödyiksi” , jatkaa Juvonen. Akiva yhdessä Assemblin kanssa toteuttaa ja suunnittelee energiahankkeen. Hanke toteutetaan nopealla aikataululla, jolla saavutaan kiinteistössä merkittäviä energiasäästö. “Assemblin Oy toteuttaa meille energiahankkeen kokonaistoimituksena. Hanke on mielenkiintoinen, koska se on taloudellisesti hyvin kannattava ja maksamme säästöillä investoinnin takaisin hyvinkin nopeasti. Kiinteistöstä löydettiin oikeat toimenpiteet, joilla parannetaan myös vuokralaisen olosuhteita, ilman että kaikkea talotekniikkaa olisi pitänyt uusia. Assemblin seuraa lisäksi olosuhteita etänä, sekä raportoi meille energiansäästöistä ja tehdyistä parannuksista, toteaa Akivan liiketoimintajohtaja Jyrki Merjamaa.

Kiinteistön lämmitysenergiankäytöstä leikataan melkein 50 %

Vuonna 1955 rakennetun kiinteistön talotekniset järjestelmät kokevat hankkeessa muodonmuutoksen. Hankkeella parannetaan merkittävästi talotekniikan hallittavuutta ja kykyä reagoida olosuhteisiin tarkemmin. Käytännössä kohteen koko rakennusautomaatiojärjestelmä uusitaan, ilmanvaihtoa tarpeen mukaistetaan sekä koko lämmitysverkko tasapainotetaan. Kohteeseen toteutetuilla toiminnoilla estetään ylilämmön muodostuminen sekä otetaan hyötykäyttöön painokoneistoista muodostava hukkalämpö. IV-järjestelmä uusitaan siten, että tuotantolaitteistojen hukkalämpö käytetään uudelleen kiinteistön lämmitykseen. Toimenpiteillä saavutetaan merkittävä 100 000 kg Co2 vähenemä, joka vastaa 41 omakotitalon lämmityksen Co2-päästöjä.

Hankkeen asennusvaihe alkoi heinä-elokuussa ja toteutus kestää vuoden 2020 loppuun. Hankkeen toteutuksen jälkeen kiinteistö on tehostanut energiankäyttöään ja sitä kautta vastuullisuuttaan, joka taas näkyy merkittävästi pienentyneenä hiilijalanjälkenä. Talotekniikkajärjestelmien entistä tarkemmilla ohjaustavoilla saavutetaan myös etuja päivittäiseen olosuhdehallintaan.

Lisätietoja aiheesta Heikki Juvonen, heikki.juvonen@niini.fi

#ympäristö #muutostyö #energiahanke #säästetäänluontoa #hukkalämpötalteen