Kopio Niinissä on jo useiden vuosien ajan tehty toimittajan vastuullisuusauditointeja, joissa ulkopuolinen sertifioitu auditoija kiertää toimitilat, haastattelee työntekijöitä ja varmistaa, että työnteko on turvallista ja työskentelyolosuhteet täyttävät kaikki niille asetetut normit.

Samalla varmistetaan ensiapu- ja alkusammutustaitoisten riittävyys, ensiapukaappien sisältö ja monet muut seikat, joilla varmistetaan, että Kopio Niini on turvallinen työpaikka.

#vastuullisuus #yritysvastuu #kopioniini #paino_ideallesi #toimittajavastuu #yhteistyö