Yrityksen visuaalisella ilmeellä ja materiaaleilla on suuri merkitys, kun luodaan mielikuvaa yrityksestä tai tuotteesta. Tietyt värit, fonttityylit ja kuvitus luovat erilaisia mielikuvia ja yhdistetään ihmisten mielessä erilaisiin asioihin: tästä hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi luonnosta ja ekologisuudesta viestivä vihreä.

Kun yrityksen visuaalinen ilme on johdettu yrityksen missiosta, visiosta ja arvoista, se puhuttelee varmemmin ja tehokkaammin haluttua kohderyhmää. Visuaalisessa suunnittelussa kannattaakin usein ottaa avuksi ammattitaitoinen graafinen suunnittelija, joka tuntee värit, typografiat ja tyylikeinot sekä niiden luomat mielikuvat.

Mutta mistä kannattaa lähteä liikkeelle, kun suunnittelet visuaalisia materiaaleja? Graafista suunnittelua tilatessa kannattaa huomioida ainakin nämä 4 asiaa:

1. Mitä haluat viestiä?

Graafinen suunnittelu on kuvallista viestintää. Mieti siis, mitä haluat tuotteella ja sen ilmeellä kertoa. Haluatko saada katsojan varmistumaan tuotteiden laadusta, viestiä yrityksen arvoista vai kenties ohjata suoraan ostopäätöksen tekemiseen? Graafinen suunnittelija osaa ottaa huomioon suunnittelussa useita eri kulmia ja hioa niistä yhtenäisen kokonaisuuden.

2. Millaista kohdeyleisöä tavoittelet?

Kohdeyleisölle oikein suunnattu yrityksen tai tuotteen ilme herättää huomion varmemmin kuin yleisellä tasolla suunniteltu ilme. Samalla visuaalisella ilmeellä harvoin tavoitetaan sekä nuorisoa että iäkkäämpää kohderyhmää. Käytä siis aikaa kohderyhmän määrittelyyn ja segmentointiin: kaikkia miellyttävä ei välttämättä lopulta miellytä ketään.

3. Mihin tarkoitukseen tuote on tulossa?

Mieti millaiseen käyttötarkoitukseen suunniteltava tuote on tulossa. Onko kyseessä kampanjatuote vai pidempään käyttöön tarkoitettu tuote, entä tuleeko tuote ulko- vai sisäkäyttöön? Käyttötarkoitus vaikuttaa paljon materiaalivalintoihin mutta myös ilmeeseen. Esimerkiksi ulkomateriaali vaatii usein säänkestäviä materiaaleja sekä pelkistetympää, nopeasti huomion kiinnittävää ilmettä. Arvokkaaseen tilaisuuteen osoitettu ja laadukkaalle kartongille painettu kutsu puolestaan viestittää kutsun saajalle jo ennakkoon tilaisuuden luonteesta.

4. Onko kyseessä digitaalinen tuote vai printattava tuote?

Suunnitteluun vaikuttaa myös tuleeko tuote olemaan digitaalisessa vai printattavassa muodossa – tai kenties niissä molemmissa. Digitaaliset materiaalit joutuvat kilpailemaan valtavasta viestitulvasta ja esimerkiksi kadunvarsimainoksen sisältö tulee sisäistää vain parissa sekunnissa. Digitaalisen tuotteen ulkoasun suunnittelussa tulee huomioida myös tekninen puoli, kuten esimerkiksi materiaalin skaalautuvuus. Printattavan tuotteen osalta tulee puolestaan pohtia esimerkiksi materiaalivalintoja ja käyttötarkoitusta.

Vaikka sinulla olisi vasta idea, hätä ei kuitenkaan ole tämännäköinen. Ammattitaitoiset graafiset suunnittelijat osaavat kysyä sinulta juuri oikeat kysymykset ja sen pohjalta suunnitella kanssasi juuri teidän yrityksenne tarpeita vastaavat ja oikeanlaisia mielikuvia luovat tuotteet. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja kerro, miten voisimme olla avuksi!

Lue lisää suunnittelupalveluistamme.